G6061 Pokročilá ložisková geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sebastián Hreus, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kubeš (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 G1,01004, Út 15:00–16:50 Gs,-1011
Předpoklady
! G6060 Ložisková geologie II &&( G5060 Ložisková geologie I || G5061k Ložisková geologie || G5061 Ložisková geologie )
Pro kurz je důležitá znalost mineralogie a petrografie, základních minerogenetických a petrologických procesů, stavby Země a zemské kůry, deskové tektoniky, deformací v zemské kůře a základů stratigrafie a geochemie. Znalost a pochopení problematiky kurzu Ložisková geologie I. je nezbytná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozeznávání ložiskotvorných procesů ve všech genetických skupinách ložisek, definování jejich hlavní geotektonické pozice a geologické stavby ložisek, analýza prvkové a minerální asociace, schopnost diskutovat základní praktické a ekonomické významy surovin a příklady ložisek v ČR a ve světě.
Výstupy z učení
Student je schopen: - identifikovat znaky hlavních ložiskotvorných procesů - vysvětlit aplikaci hlavních vyhledávacích metod - analyzovat a diskutovat současné trendy ve využívání surovin - popsat hlavní ekonomická kritéria využití zásob nerostných surovin
Osnova
 • 1. Klasifikace ložisek, skupina magmatických ložisek, pegmatity.
 • 2. Principy klasifikace metasomatických ložisek a metasomatické procesy.
 • 3. Skarny, albitity a greizeny, porfyrové rudy.
 • 4. Klasifikace hydrotermálních ložisek, recentní hydrotermální procesy.
 • 5. Plutonická, subvulkanická a teletermální ložiska.
 • 6. Genetické postavení ložisek subaerických, amagmatických a hydrotermálně sedimentárních, vulkanosedimentární ložiska.
 • 7. Principy klasifikace zvětralinových a sedimentárních ložisek, vznik zvětralinových plášťů, rýžoviska.
 • 8. Reziduální ložiska, ložiska supergenního obohacení, infiltrační ložiska.
 • 9. Sedimentární ložiska a rýžoviska, chemogenní a biochemogenní ložiska, organogenní ložiska.
 • 10. Klasifikace kaustobiolitů, organická hmota v zemské kůře, karbonifikace a bitumenizace.
 • 11. Uhlí, ropa a ostatní uhlovodíky, geologické formace ložisek kaustobiolitů.
 • 12. Metamorfovaná a metamorfní ložiska.
 • 13. Časové a prostorové aspekty vzniku akumulací nerostných surovin na Zemi.
Literatura
 • Evans A.M. (1993): Ore geology and industrial minerals. Blackwell science.
 • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
 • HAVELKA, Jaroslav a Ladislav ROZLOŽNÍK. Ložiska rud. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 389 s. info
 • KRAUS, Ivan a Miloš KUŽVART. Ložiska nerud. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 228 s. URL info
Výukové metody
přednáška, cvičení, výpočty specifických úloh V semestru jaro 2020 výuka distanční (podklady ve studijních materiálech) a cvičení online pomocí MS Teams.
Metody hodnocení
písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Součástí cvičení je i samosatná práce v terénu a zpracování protokolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2022.