DXE_PREZ Prezentace na odborném semináři

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Leopold Sögner, Dr. (přednášející)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Studium literatury 2x.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem prezentace na odborném semináři je: • 1. poskytnout studentovi možnost odborné diskuse projektu jeho disertační práce • 2. rozvinout dovednost studenta představit a obhájit projekt své disertační práce či prvotní výsledky jeho vědecké práce.
Osnova
  • Prezentací na odborném semináři se rozumí: a) Prezentace na semináři pracovníků školicího pracoviště a (eventuálně) přizvaných hostů, uspořádaném vedoucím školicího pracoviště za účelem kritického posouzení výzkumných projektů studentů DSP nebo kritického posouzení předložené studie k tématu disertační práce. Výběr z uvedených variant provádí školitel studenta se zřetelem ke specifikům oboru a zaměření disertační práce. Druhá varianta (prezentace studie) se předpokládá zejména v případě, že student má v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu. Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU. V případě prezentace na letní škole je udělení kreditů možné pouze za podmínky, nedostane-li student uděleny kredity za danou letní školu v rámci předmětu Odborná stáž. b) Prezentace realizovaná na významné, tematicky relevantní odborné konferenci nebo letní škole. Text prezentovaného příspěvku a případný recenzní posudek vypracovaný v souvislosti s uveřejněním příspěvku ve sborníku z konference (je-li k dispozici) je student povinen vložit do aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU. V případě prezentace na letní škole je udělení kreditů možné pouze za podmínky, nedostane-li student uděleny kredity za danou letní školu v rámci předmětu Odborná stáž.
Metody hodnocení
Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárny“ v IS MU, kde je materiál přístupný pro kontrolu ze strany oborové rady/komise. Zápočet uděluje školitel studenta na základě: • 1. posouzení textu výzkumného projektu/výzkumné studie • 2. kvality jeho prezentace a obhajoby na odborném semináři. Zápočet může být udělen pouze za podmínky, že text byl vložen do odevzdávárny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.