DXE_PREZ Prezentace na odborném semináři

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 12:50–16:15 P303
Předpoklady
Studium literatury 2x.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem prezentace na odborném semináři je: • 1. poskytnout studentovi možnost odborné diskuse projektu jeho disertační práce • 2. rozvinout dovednost studenta představit a obhájit projekt své disertační práce či prvotní výsledky jeho vědecké práce.
Osnova
  • Prezentací na odborném semináři se rozumí prezentace na semináři pracovníků školicího pracoviště uspořádaném vedoucím školicího pracoviště za účelem: • (a) kritického posouzení výzkumných projektů studentů DSP nebo • (b) kritického posouzení předložené studie k tématu disertační práce. • Výběr z uvedených variant provádí v případě každého jednotlivého studenta jeho školitel, a to se zřetelem k zaměření disertační práce a specifikům oboru. Varianta b) , tj. prezentace studie, se předpokládá zejména v případě, že student má v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu. • Jako prezentaci na odborném semináři lze v případě b) uznat rovněž prezentaci na tematicky relevantní významné odborné konferenci či prezentaci realizovanou v rámci letní školy. Za výběr konference/letní školy odpovídá školitel.
Metody hodnocení
Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárny“ v IS MU, kde je materiál přístupný pro kontrolu ze strany oborové rady/komise. Zápočet uděluje školitel studenta na základě: • 1. posouzení textu výzkumného projektu/výzkumné studie • 2. kvality jeho prezentace a obhajoby na odborném semináři. Zápočet může být udělen pouze za podmínky, že text byl vložen do odevzdávárny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.