FC5033 Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5033/Kombi01: So 13. 3. 8:00–9:50 učebna 52, So 27. 3. 16:00–17:50 učebna 52, A. Bayerová
FC5033/Prez01: Po 19:00–19:50 laboratoř 80, A. Bayerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Obsahem předmětu je seznámit studenty s pojetím a obsahem řízení výchovy a vzdělávání v ČR, hlavními současnými směry a koncepcemi v oblasti řízení školství ČR se zaměřením na výchovně vzdělávací zařízení. Výstupy: na konci kurzu student schopen:  orientovat se v systému kurikulárních dokumentů  definovat specifika školského managementu  objasnit principy řízení školských a obecně příspěvkových organizací  aplikovat zásady školského managementu v procesu řízení
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním pojmům studované disciplíny, orientovat se v systému kurikulárních dokumentů, definovat specifika školského managementu. Bude schopen objasnit principy řízení školských a obecně příspěvkových organizací a aplikovat zásady školského managementu v procesu řízení.
Osnova
  • Sylabus přednášek: 1. Kurikulum 2. Základní legislativní dokumenty školství v ČR 3. Celoživotní učení 4. Zřizovatelé škol a školských organizací 5. Školská rada. Škola jako specifická organizace 6. Manažerské funkce ve školském prostředí. Vize 7. Situační analýza školy 8. Organizační struktura. Poradní orgány 9. Rozhodovací proces a jeho úskalí. Kritéria dobrého plánování 10. Participativní řízení. 11. Manažerské techniky. Kontrolní techniky
Literatura
  • OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 121 s. ISBN 8024413590. info
  • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 8073571765. info
  • ŠŤÁVA, Jan. Školský management. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 11 s. ISBN 80-7204-457-5. info
  • OBST, Otto. Základy školského managementu pro učitele. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 109 s. ISBN 8070679417. info
  • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. info
  • SVOBODA, Jiří. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 160 s. ISBN 8071840254. info
Výukové metody
přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů
Metody hodnocení
ústní kolokviální rozprava
Informace učitele
Literatura: ZÁKLADNÍ: WALTEROVÁ, E. Kurikulum : proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1994. 185 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-210-0846-6 Zákon ČNR č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Pedagogika, Praha : UK Praha, XLVI, 4, s. 399-400. ISSN 3330-3815. 1996. (recenze). BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 2. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1995. 160 s. : t. Bibliogr. s.: 152-160 a za kap. ISBN 80-7184-025-4. Náhradní obsah: Vyhláška MŠMT č.354/1991 o středních školách WALTEROVÁ, E. Objevujeme Evropu : kniha pro učitele. Praha : Karlova univerzita, 1997. 219 s. ISBN 80-86039-27-7. Zákon ČNR č. 564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství Zákon č.29/1984 Sb. Zákon o základních, středních a vyšších odborných školách SVĚTLÍK, J. Marketing školy. 1. vyd. Zlín : Ekka, 1996. 382 s. : i. Bibliografie: s. 375-376. - Rejstřík. ISBN 80-902200-8-8 DOPORUČENÁ: PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník [Portál, 1995]. 1.vyd. Praha : Portál, 1995. 292 s. Obálkový podnázev: Teorie výchovy a vzdělávání, pedagogická psychologie, architektura vzdělávací soustavy, sociologie vzdělávání, pedagogický výzkum, filozofie výchovy, nové trendy ve vzdělávání. ISBN 80-7178-029-4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5033