EN

CST:DAJ1 English for specific purposes - Informace o předmětu

DAJ1 Odborná jazyková příprava pro DSP - Academic Writing in English

Celouniverzitní studia
jaro 2016
Rozsah
0/2. Bloková výuka 3x za semestr. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
Garance
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.
Celouniverzitní studia
Kontaktní osoba: PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Celouniverzitní studia
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAJ1/1: Pá 11. 3. 9:00–15:00 KOM 213, Pá 1. 4. 9:00–15:00 KOM 213, Pá 29. 4. 9:00–15:00 KOM 213, A. Hradilová
DAJ1/2: Čt 3. 3. 9:00–15:00 KOM 213, Čt 17. 3. 9:00–15:00 KOM 213, Čt 7. 4. 9:00–15:00 KOM 213, J. Šalamoun
Předpoklady
Upper-intermediate language skills in English, ability to actively participate in class discussions and basic experience in academic writing. (B2/C1) The course participants are expected to send a sample of their academic writing in English (min. 500 word piece of text) before the beginning of the course to rybickova@rect.muni.cz and bring a print version of their texts to the first block session. // Zájemci o účast v kurzu musí zaslat ukázku vlastního odborného/akademického anglického textu (minimální délka textu je 500 slov) na adresu rybickova@rect.muni.cz (co nejdříve) a přinést vytištěnou verzi tohoto textu na první hodinu kurzu. V případě značného zájmu je neodevzdání textu eliminační, neboli vyřadí zájemce ze seznamu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Předmět bude otevřen, bude-li registrováno minimálně 10 studentů, maximální počet 15 ve skupině.
Cíle předmětu
By the end of this course, the students will be able to write and critically asses a well structured abstract of a scientific article, they will be aware of typical features of academic writing within its structure and will have samples of their own writing assessed in an international forum discussion. The aim of the course is to expose students to texts which contain these typical characteristics as well as to practice their own writing style.
Osnova
  • Through class discussion and videoconferencing connections with experts, the students will practice the following aspects of English academic writing: 1. general characteristics and types of writing, 2. complex structure of academic writing, 3. academic writing style, 4. paragraph, its composition, length and cohesion, 5. academic text types (definitions, examples, classification, comparing and contrasting, cause and effect), 6. plagiarism and referencing, quoting, paraphrasing and summarising.
Literatura
    neurčeno
  • POSTEGUILLO, S. (1999): "The schematic structure of computer science research articles". ESP 18 (2), 139-160.
  • SWALES, J. & H. NAJJAR (1987): "The writing of research article introductions". Written Communication 4, 175-192.
  • POSTEGUILLO, S. (1996): Genre Analysis in English for Computer Science. Valencia: Universitat de Valencia.
  • FRYDRYCHOVÁ - KLÍMOVÁ, B. (2006): A Guide to Dissertation Writing in English. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus.
  • BALLENGER, Bruce. The curious researcher :a guide to writing research papers. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, 2001. xxviii, 35. ISBN 0-205-31911-4. info
  • BHATIA, V. K. Analysing genre : language use in professional settings. 1st pub. Harlow: Longman, 1993. xvi, 246. ISBN 0582085241. info
  • SWALES, John. Genre analysis : English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. xi, 260. ISBN 0521338131. info
Výukové metody
block sessions, on-line discussions, peer-review, presentations by professionals
Metody hodnocení
Requirements: The students are expected to actively participate in three seminars which will have the form of a class peer discussion and video conference discussion with experts from abroad. They will also be expected to play an active role in the e-forum and deliver samples of their writing for class assessment.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Také v jarním semestru 2016 probíhá výuka v jazykové studovně CJV Komenského nám. 2, blokově 3x za semestr vždy od 9 do 15 hodin. Označení místnosti v rozvrhu je 213. Rozvrh seminárních skupin: 1. skupina pátky 11. 3., 1. 4., 29. 4., 2. skupina čtvrtky 3. 3., 17. 3., 7. 4.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka je realizována při minimální počtu 10 přihlášených studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.