DAJ2 Academic Writing II

Celouniverzitní studia
podzim 2013
Rozsah
Dvoudenní kurz. Ukončení: z.
Garance
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Upper-intermediate language skills in English, ability to actively participate in class discussions and basic experience in academic writing. (B2/C1)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: minimální počet studentů 10
Cíle předmětu
This two-day course is designed to provide PhD students, whose mother tongue is not English, with an opportunity to take their academic writing skills in English to a higher level, specifically in relation to their own discipline. Upon successful completion of the course, the student will be able to:
1.understand and use both generic and subject specific academic vocabulary
2.read and evaluate texts in appropriate ways to make use of them in writing
3.reference academically using the Harvard Referencing System
4.understand different essay styles / structures
5.support premises and arguments (with explanations / quotes / statistics)
6.evaluate strengths/weaknesses of written work
7.know how to write a successfully introduction, main body paragraph and conclusion
Osnova
  • The course will cover the following areas:
  • 1.Introduction to the AWL & how to focus on discipline-specific vocabulary
  • 2.Understanding the different structures of academic writing
  • 3.Evaluating sources
  • 4.Writing introductions & conclusions
  • 5.Referencing (quoting & paraphrasing)
  • 6.Paragraphing (ensuring cohesion)
  • 7.Expectations of literature reviews
  • 8.Improving & revising work
Výukové metody
block sessions, peer-review, presentations by professionals
Metody hodnocení
The students are expected to actively participate in two seminars which will have the form of a class peer discussion with experts from abroad. They will also be expected to play an active role in their writing process.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.cjv.muni.cz/cs/akce/postgraduate-academic-writing-course/
Předmět vyučuje zahraniční expertka Katherine Mansfield z Velké Británie v rámci projektu „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU“. Termín a místo konání: 10.-11. září 2013, Otevřená zahrada Nadace partnerství,Údolní 33, Brno. Prezence od 8:30, začátek v 9:00, konec kolem 16:00, přestávka na oběd.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Termín a místo konání: 10.-11. září 2013, Otevřená zahrada Nadace partnerství, Údolní 33, Brno. Kurz je určen studentům doktorského studia. Je bezplatný.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2014, podzim 2019, jaro 2020.