BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Eva Punčochářová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BKJ_JAZ1 Jazyk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Foreign Language BKJ_JAJ1 (previously marked with a code BKJ_JAZ1 and KJAZ)
At the beginning of the course students should:
- have lower-intermediate knowledge of the English which they can verify while taking the entrance test.
Main objectives of the course:
- to acquire and deepen the knowledge of grammatical structures;
- to expand vocabulary, placing special emphasis on professional economic and business terminology as the basis for successful professional communication;
- to develop the techniques of business correspondence in a foreign language;
- to achieve the B2 level of CEFR.
Výstupy z učení
At the end of this course, students should be able to:
- understand a general economic text of upper-intermediate difficulty level,
- discuss covered economic topics and
- orientate themselves in English economic terminology relating to the covered topics.
Osnova
 • BKJ_JAJ1 (BKJ_JAZ1, KJAZ)
 • Unit 1: Companies – Keynotes, Preview, Reading (A matter of choice), Vocabulary 1, Language check (review of tenses), Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and Decision. Business letter writing theory and practice
 • Unit 3: Strategy – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Nike's Goddess), Vocabulary 1&2, Language check (future forms), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision.
 • Unit 5: Development – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Gas for Peru v green imperialism), Vocabulary 1&2, Language check (modal verbs of likelihood), Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 8: Finance – Keynotes, Preview, Listening 1, Listening 2, Reading (Europe's Enron), Vocabulary, Language check (adjectives and adverbs), Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 9: Recruitment – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (A Full House), Vocabulary 1&2, Language check (relative pronouns), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision.
 • Unit 10: Counterfeiting – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Imitating property is theft), Vocabulary 1&2, Language check (1st, 2nd and 3rd conditional), Listening 2, Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 11: Markets – Keynotes, Preview,Reading (Going, going, gone?), Vocabulary 1&2, Language check (gerunds and infinitives), Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 12: Lobbies – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Of celebrities, charity and trade), Vocabulary 1, Language check (modal verbs of obligation), Listening 2, Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 13: Communication – Keynotes, Preview, Reading (Coping with infoglut), Vocabulary, Listening 1, Language check (reported speech), Listening 2, Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 14: Logistics – Keynotes, Reading (The best thing since the barcode), Vocabulary 1& 2&3, Listening 1, Language check (passives), Career skills, Dilemma and decision.
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • TRAPPE, Tonya a Graham TULLIS. Intelligent business : intermediate : coursebook. 1st ed. Harlow: Pearson, 2005. 176 s. ISBN 9781408255995. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
  doporučená literatura
 • Intelligent Business Intermediate Workbook and CD pack Author(s): Louise Pile ISBN: 9780582846913
Výukové metody
Důraz je kladen na samostudium.
Metody hodnocení
Důraz je kladen na samostudium.
Kurz je ukončen zkouškou (písemná a ústní část).
- písemná: 60% úspěšnost podmínkou připuštění k části ústní;
- ústní: monolog v délce 2 minut na dané téma + interakce se druhým studentem ve dvojici v délce trvání 4-5 minut.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKJ_JAJ1