BKR_CERU Cestovní ruch

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0. tutoriál 8 hodin. 6 kr. k=1,33. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 3/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti cestovního ruchu, jež by se staly základnou pro jejich další navazující studium a zároveň jim napomohly k utváření přehledu o souvislostech, které na sebe váže cestovní ruch jako multioborová disciplína.

Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- definovat klíčové pojmy z terminologie cestovního ruchu;
- identifikovat základní aspekty (specifika) cestovního ruchu;
- aplikovat poznatky (specifika) cestovního ruchu ve vztahu k jiným vědním disciplínám;
- analyzovat základní statistická data cestovního ruchu;
- interpretovat základní statistická data cestovního ruchu;
Osnova
 • Cestovní ruch jako věda

 • Historický vývoj cestovního ruchu

 • Nabídka cestovního ruchu
 • Poptávka cestovního ruchu
 • Ekonomický význam cestovního ruchu

 • Statistika v cestovním ruchu

 • Geografie cestovního ruchu

 • Mezinárodní cestovní ruch

 • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

 • Politika cestovního ruchu

 • Management cestovního ruchu

 • Marketing cestovního ruchu

 • Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu

Literatura
  doporučená literatura
 • COOPER, Chris. Tourism : principles and practice. 4th ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xxix, 704. ISBN 9780273711261. info
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 163 s. ISBN 8021042052. info
 • MALÁ, Vlasta. Základy cestovního ruchu. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 97 s. ISBN 8024504391. info
Výukové metody
výuka: přednášky

požadavky ke zkoušce: seminární práce (POT)

Metody hodnocení
zkouška: písemný test; Pro získání známky z předmětu je nezbytné dosažení/překročení minimální hranice 60ti% bodů z písemného testu (zkoušky)

„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: do 20.5.2007
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKR_CR.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKR_CERU