BPJ_JI3N Jazyk I/3 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI3N/01: Út 16:00–17:50 S402, P. Sojková
Předpoklady
( BPJ_JI2N Jazyk I/2 - N )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI2N (PJI2N).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/60, pouze zareg.: 2/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/60
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1N a BPJ_JI2N a cyklicky se v něm rozšiřují již probraná témata. Přidávají se nová témata ze specializovanějších oblastí a všechny základní dovednosti se dále diverzifikují.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli být studenti schopni:
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních
- se vyjadřovat přesně jak po formální, tak po stylistické stránce
- získat informace z odborného autentického textu
- přednést prezentaci na zvolené ekonomické téma.
Osnova
 • Wirtschaftsdeutsch aktuell,V. Höppnerová
 • 1.Wda L1: Fusionen pro und contra
 • 2. Wda L2: Globalisierung und Chancen kleiner Länder, Arbeitslosigkeit
 • 3. Wda L3: Folgen des Wirtschaftswachstums, 6 x Umwelt
 • 4. Wda L4: E-Commerce und Internet
 • 5. Wda L5: Wege aus der Wirtschaftskrise, Konjunkturzyklus
 • 6. Börse
 • 7. Wda L 7: Deutsch-tschechische Wirtschaftsbeziehungen
 • 8. Geld, Währung, Inflation
 • 9. Banken
 • Wirtschaftskommunikation Deutsch:
 • Kapitel 12: Einen Vertriebspartner suchen (Ü 1,2,3,4,5)
 • Kapitel 13: Einen Vertriebspartner auswählen (Ü 1,2,5,6,7,8,9)
 • Kapitel 14: Produktpolitik (Ü 1,2), Das Produkt (Ü 3,4,5), Markenpolitik (Ü 6,7,8)
 • Kapitel 15: Einen Bedarf ermitteln (1,2,3,4 5), Eine Marktstudie auswerten (Ü 6,7,8,9) 10. Test
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Wirtschaftsdeutsch aktuell. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 142 s. ISBN 9788086929583. info
 • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2008. 223 s. ISBN 9783468904653. info
  doporučená literatura
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. ISBN 9788021045712. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungs- CD-ROM der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 3-19-137255-5. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 2. Aufl. München: Verlag für Deutsch, 1991. 320 s. ISBN 3-88532-608-6. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem.
Požadavky na udělení zápočtu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- 60% úspěšnost u zápočtového testu
- prezentace zvoleného ekonomického tématu v semináři.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3N.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BPJ_JI3N