BPJ_JI2N Jazyk I/2 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Petra Sojková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI2N/01: Po 10:00–11:50 S307, St 10:00–11:50 S306, kromě Po 1. 4., kromě St 3. 4., P. Sojková
Předpoklady
( BPJ_JI1N Jazyk I/1 - N )
Předmět je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět BPJ_JI1N (PJI1N).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz BPJ_JI1N a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a
- psaní zpráv.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v německé ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • I. Obchodujeme německy: V.Höppnerová, J. Matěnová, Z.Gelnarová
 • L 9: Karriere, Kaufvertrag
 • L 10: Risiken im Außenhandel, Ausführung eines Vertrags
 • L 11: Mahnung
 • L 12 : Reklamation und ihre Beantwortung
 • L 13 : Handelsvertreter, Vertretungsvertrag, Schriftverkehr mit dem Vertreter
 • L 14 : Stellenbewerbung, Lebenslauf
 • L 15: Interkulturelle Unterschiede, Bankauskunft
 • L16: Smalltalk, Private Korrespondenz
 • II.Wirtschaftskommunikation Deutsch
 • Kapitel 8 : Eine Anfrage (Ü 2,3), Ein Angebot (Ü 4), Lieferbedingungen (Ü 5)
 • Kapitel 8: Zahlungsbedingungen und Lieferfristen (Ü 6,7), Besonderheiten im Außenhandel (Ü 8,9,10, 11)
 • Kapitel 9: Unternehmensporträt (Ü 1), Eine Anfrage bearbeiten (Ü 2), Die Lieferfähigkeit prüfen (Ü 3,4)
 • Kapitel 9 : Ein Angebot erstellen (Ü 5,6,7), Kapitel 10: Über ein Angebot verhandeln (Ü 4,5), Ein neues Angebot unterbreiten (Ü 7)
 • Kapitel 11: Vertriebswege, Absatzwege (Ü 4,5), Vertriebswege auf ausländischen Märkten (Ü 10,11)
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra, Jarmila MATĚNOVÁ a Zuzana GELNAROVÁ. Obchodujeme německy. 5. vyd. Praha: Ekopress, 2013, 278 s. ISBN 9788086929965. info
 • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2008, 223 s. ISBN 9783468904653. info
  doporučená literatura
 • Fokus Deutsch C1, Cornelsen, 2023
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 73 s. ISBN 9788021045712. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 2000, 359 s. ISBN 3-19-007255-8. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998, 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997, 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou skládající se z písemné a ústní části na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práce dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Studenti vyjíždějící na Erasmus kontaktují před odjezdem vyučující ohledně informací o absolvování předmětu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2N.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPJ_JI2N