BPJ_JI4F Jazyk I/4 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BPJ_JI3F Jazyk I/3 - F )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3F (PJI3F).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 5/30
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1F, BPJ_JI2F a BPJ_JI3F a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni:
- přednést prezentaci s použitím multimediální techniky na zadané ekonomické téma;
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni;
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu;
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží;
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • Hospodaření firmy: výsledky a tendence
 • Právní formy firem
 • Založení podniku a administrativní formality
 • Likvidace podniku
 • Konkurence a konkurenční praktiky
 • Financování podniku
 • Burza: akcie, akcionář, investování na burze
 • Obchodní korespondence
Literatura
  povinná literatura
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:;
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- seminární práce
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4F.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPJ_JI4F