BPJ_JI3F Jazyk I/3 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI3F/01: Po 14:00–15:50 S402, M. Červenková
Předpoklady
( BPJ_JI2F Jazyk I/2- F )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI2F (PJI2F).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1F a BPJ_JI2F a cyklicky se v něm rozšiřují již probraná témata. Přidávají se nová témata ze specializovanějších oblastí a všechny základní dovednosti se dále diverzifikují.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli být studenti schopni:
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních
- se vyjadřovat přesně jak po formální a tak stylistické stránce
- číst a rozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu
Osnova
 • Import, export
 • Způsoby platby : šek, směnka, bankovní převod a další
 • Klientský servis
 • Outsourcing
 • Pojišťovnictví
 • Obchodní korespondence: objednávka, objednávka on-line, potvrzení přijetí objednávky
Literatura
  povinná literatura
 • BLOOMFIELD, Anatole a Béatrice TAUZIN. Affaires a suivre :cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Paris: Hachette, 2001. 192 s. ISBN 2-01-155164-1. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Požadavky na udělení zápočtu jsou následující:;
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- 60% úspěšnost u zápočtového testu
- seminární prezentace na odborné téma Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2020/BPJ_JI3F/index.qwarp
Semestr Podzim 2020 je vzhledem k situaci nestandardní a dochází ke změnám v požadavcích na ukončení předmětu. Více informací najdete v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3F.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPJ_JI3F