BPJ_JI2F Jazyk I/2 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI2F/01: Po 10:00–11:50 P302b, Čt 12:00–13:50 S301, kromě Po 1. 4., kromě Čt 4. 4., M. Červenková
Předpoklady
( BPJ_JI1F Jazyk I/1 - F )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI1F (PJI1F).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz BPJ_JI1F a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a
- psaní zpráv.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve francouzské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Další povinnosti asistenta : organizování a plánování rovrhu práce, organizování služebních cest
 • Firma: implantace, právní formy firem
 • Trh a výsledky podnikání,
 • Role státu
 • Ochrana spotřebitele
 • Marketing, průzkum trhu, reklama
 • Obchodování: druhy obchodů, distribuce, prodej po internetu
 • Obchodní korespondence: základní části obchodního dopisu, poptávka, nabídka
Literatura
  povinná literatura
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. 1999. info
  doporučená literatura
 • BLOOMFIELD, Anatole a Béatrice TAUZIN. Affaires a suivre :cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Paris: Hachette. 192 s. ISBN 2-01-155164-1. 2001. info
 • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français. 3ᵉ édition. [Paris]: CLE International. 207 stran. ISBN 9782090381979. 2019. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Affaires.com: français professionnel. Paris: CLE International. 144 s. 3e édition. ISBN 978-2-09-038682-0. 2017. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Předpoklady pro zkoušku jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zkouškového testu,
- vypracování seminární práce (résumé ekon. textu dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Dopustí-li se student u zkouškového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Studenti vyjíždějící na Erasmus pro informace o ukončení předmětu zkontaktují vyučujícího.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2F.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPJ_JI2F