EN

ESF:MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2 - Informace o předmětu

MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Milan Brouček (přednášející)
Ing. Milan Brouček (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík (pomocník)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–12:50 S310
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_SOE2/01: Pá 13:00–13:50 S310, M. Brouček
Předpoklady
MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1
Předpokládá se absolvování předmětu Soutěžní ekonomie 1 a Soutěžní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět přímo navazuje na MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1; studenti si prohloubí znalosti z ekonomie hospodářské soutěže a s ekonomickým přístupem k soutěžní politice a k řešení soutěžních případů. Předmět je členěn dle jednotlivých témat hospodářské soutěže. U každého tématu kombinuje teoretická východiska s praktickými příklady. Předmět je organizován formou přednášek a seminářů. Obsahem přednášek je vysvětlení teoretických východisek, na seminářích budou diskutovány praktické příklady. Výukové cíle: pochopení základních a pokročilých ekonomických souvislostí politiky hospodářské soutěže; schopnost provedení mikroekonomické analýzy případů narušení hospodářské soutěže; porozumění analýze přínosů a nákladů výkonu politiky hospodářské soutěže.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni aplikovat rámec ekonomické analýzy na řešení problémů soutěžní politiky. Budou schopni diskutovat a posoudit dopady následujících situací: i) nehorizontální fúze (stěžejní pozornost je věnována vertikálním fúzím), ii) horizontální dohody mezi soutěžiteli (stěžejní pozornost je věnována kartelovým dohodám), iii) vertikální omezením (distribučním vztahům). Studenti budou schopni vysvětlit použití kvantitativních a kvalitativních metod za účelem analýzy jednotlivých soutěžních problémů. Dále budou schopni vysvětlit rozdílnosti v přístupu v jednotlivých jurisdikcích (především EU a USA).
Osnova
 • Harmonogram předmětu:
 • 1. Horizontální vztahy - úvod
 • 2. Kartely a tiché dohody
 • 3. Výměna informací
 • 4. Ostatní dohody
 • 5. Náhrady škod
 • 6. Nehorizontální fúze - úvod
 • 7. Omezování přístupu ke vstupům
 • 8. Omezování přístupu k zákazníkům
 • 9. Synergie/zvýšení efektivnosti; Závazky
 • 10. Vertikální dohody - úvod
 • 11. Vertikální dohody - distribuční vztahy
 • 12. Omezení cen pro další prodej (RPM)
 • 13. Exkluzivity
Literatura
  povinná literatura
 • MOTTA, Massimo. Competition policy : theory and practice. 1st. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xxiii, 616. ISBN 0521016916. info
  doporučená literatura
 • NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ a Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2014. 299 s. 504. ISBN 978-80-210-7701-0. info
Výukové metody
Během semestru studenti aktivně diskutují zadanou problematiku na seminářích.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou na základě písemného testu a seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2018/MPE_SOE2