MPH_PINF Podniková informatika

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
4/3/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. et Ing. Petr Venuta (pomocník)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:00–19:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_PINF/01: Pá 9:00–11:50 S314, M. Krčál
Předpoklady
Ačkoli tento předmět nemá žádné prerekvizity, pro studenty, kteří nevystudovali bakalářský obor Podniková informatika, ani žádný příbuzný, se doporučuje doplnit si informace alespoň v rozsahu předmětu MPH_RIOP, případně BPH_PIS1 a PBH_PIS2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopný:
- definovat základní pojmy z oblasti podnikové informatiky;
- popsat součásti informačního systému podniku včetně charakteristických rysů jeho součástí;
- vysvětlit funkci a význam jednotlivých součástí informačního systému podniku;
- aplikovat nabyté znalosti vytvořením analýzy současné podoby informačního systému;
- vytvořit návrh na optimalizaci konkrétního informačního systému;
- znát nejnovější technologická řešení pro podnikovou informatiku;
- orientovat se na současném trhu s IS/ICT.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, představení disciplíny, historie, role podnikové informatiky, definice informačního systému a jeho složek.
 • 2. Modely informačních systémů – modely a typy informačních systémů, kategorizace.
 • 3. Informační strategie
 • 4. Právo, bezpečnost a etika v informatice
 • 5. Enterprise Resource Planning systémy
 • 6. Supply Chain Management systémy a Customer Relationship Management systémy
 • 7. Business Intelligence
 • 8. Infrastrukturní aplikace
 • 9. Informační podpora znalostního řízení
 • 10. Cloud computing
 • 11. In-memory computing
 • 12. Personální řízení v IT
 • 13. Podpora a údržba software
 • 14. Service science
Literatura
  povinná literatura
 • LAUDON, Kenneth C. a Jane Price LAUDON. Management information systems : managing the digital firm. Fourteenth edition, global e. Boston: Pearson, 2016. 670 stran. ISBN 9781292094007. info
 • MARAKAS, George M. a James A. O'BRIAN. Introduction to information systems. Sixteenth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2013. xxxii, 732. ISBN 9780073376882. info
  doporučená literatura
 • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 9788024726151. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, zpracování týmového projektu, modelování, psaní textu.
Metody hodnocení
Průběžný test
Aktivní účast na seminářích a příprava na semináře
Týmový projekt (dvojice) + obhajoba (součástí obhajoby bude odborná teoretická rozprava)
Závěrečná zkouška – písemná (esej) a ústní
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2018/MPH_PINF