EN

ESF:MPJ_JII2Nb Jazyk II/2 - N - Informace o předmětu

MPJ_JII2Nb Jazyk II/2 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Nb/01: Út 16:00–17:50 S315, P. Sojková
MPJ_JII2Nb/02: Po 16:00–17:50 S305, P. Sojková
MPJ_JII2Nb/03: Čt 14:00–15:50 S306, P. Sojková
MPJ_JII2Nb/04: Po 12:00–13:50 S301, P. Sojková
MPJ_JII2Nb/05: Po 14:00–15:50 S305, P. Sojková
MPJ_JII2Nb/06: St 16:00–17:50 S313, P. Chládková
Předpoklady
( MPJ_JII1Na Jazyk II/1 - N )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 76/190, pouze zareg.: 0/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/190
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat a sledování odborných diskusí, schopnost vést jednání v běžném chodu firmy a zpracování náročnějších forem firemní literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 v souladu s evropským referenčním rámcem pro jazyky.
Odborný jazyk bude otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech čtyř semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Osnova
 • Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs
 • 1. Kap.6
 • Verwaltungsvorgänge
 • Das Personalwesen muss neu ausgerichtet werden
 • Die Zielvereinbarung
 • 2. Führung
 • Die Beurteilung
 • Zeit und Geld
 • 3. Kap. 7 Die Vertriebskonferenz
 • Die Umsatzziele der Bäder Bauer GmbH
 • Dann brauchen wir aber...
 • 4. Der Weg zum Kunden
 • Bäder Bauer-Service: Das Montageseminar
 • Ist bei Ihnen der Kunde König?
 • 5. Kap. 8 - Messeplätze
 • Messeziele
 • 6. Am Messestand
 • Produktvorführung
 • 7. Nach der Messe
 • 8. Kap. 9: Ein Unternehmen und sein Gründer
 • Der Exportauftrag
 • 9. Wo bleibt die Lieferung?
 • Allgemeine Geschäftsbedingungen
 • 10. Plötzlich ist alles anders
 • Beschwerdemanagement
 • 11. Kap. 10: Bewerbung - Stellenangebote
 • Der Lebenslauf
 • Die schriftliche Bewerbung
 • 12. Das Vorstellungsgespräch
 • Wie stehen meine Chancen?
 • 13. Wiederholung
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. auf. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 215 s. ISBN 9783126757454. info
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. Aufl. Sttutgart: Ernst Klett, 2007. 174 s. ISBN 9783126757461. info
  doporučená literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. Edited by Lenka Jaucová. V Praze: NS Svoboda, 2000. 357 s. ISBN 8020510141. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení předmětu a připuštění ke zkoušce:
80% aktivní účast na seminářích,
soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů,
seminární práce - 2 dopisy podle zadání.
Zkouška v programově povinném předmětu JII/2 se skládá z písemné a ústní části:
Písemná zkouška se skládá ze čtyř subtestů - poslech, čtení s porozuměním, slovní zásoba a gramatické struktury, psaní.
Pro připuštění k ústní zkoušce je nutno dosáhnout 60 % bodů z písemného testu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Ohledně učebnice Unternehmen Deutsch Aufbaukurs - používá se rok vydání 2005 a mladší, je to učebnice s ČERVENÝM pruhem.
Vzor písemné zkoušky i s klíčem a okruhy k ústní části jsou k nalezení na econ.muni.cz - Studenti - Výuka jazyků na ESF - Prezenční studium - Jazyk II - Němčina
http://www.econ.muni.cz/studenti/vyuka-jazyku-na-esf/prezencni-studium/jazyk-ii
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPJ_JII2Nb