PFFU3 Finanční účetnictví III

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PFFU3/1: Po 12:50–14:30 S311, J. Sedláček
PFFU3/2: Čt 14:35–16:15 S306, J. Sedláček
Předpoklady
PFFUI Finanční účetnictvíI && PFFUII Finanční účetnictví II
Předmět Finanční účetnictví III navazuje na znalosti základů finančního účetnictví získané úspěšným absolvováním dílčích zkoušek z předmětů PFFUI a PFFUII.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Jiné omezení: Tento předmět je určen pouze studentům ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem kurzu jsou podnikové kombinace a konsolidace účetních závěrek kapitálově provázaných společností. Jde o základní principy a techniky uplatňované v procesech kombinace a konsolidace z hlediska práva, daní a účetnictví. Výklad je zaměřen zejména na kapitálové a majetkové akvizice, na spojování podniků (sloučení, splynutí a přeměna) a na jejich rozhodování podle českého obchodního a účetního práva i mezinárodních účetních standardů. V oblasti konsolidace jsou objasňovány přístupy k vymezení konsolidačního celku, určení konsolidačních pravidel, metod a systému konsolidace. Jelikož jde o nový problém vyvolaný rozvojem podnikatelských aktivit a nárůstem úlohy kapitálového trhu, budou teoretické postupy a metody ověřeny na konkrétních příkladech, sloužících ke zvládnutí a pochopení látky. Po skončení tohoto kurzu bude student schopen porozumět účetnímu řešení transformací podniků a vysvětlit daňové aspekty přeměn. Dokáže odvodit účetní zobrazení štěpení podniků nebo jejich likvidace a použít legislativní rámce. Osvojí si základní metody konsolidace a sestavování závěrečných výkazů podniků ve skupině.
Osnova
  • 1. Účetní a daňové aspekty vzniku obchodních společností.Peněžité a nepeněžité vklady při založení podniku. 2. Založení a vznik kapitálově propojených společností. 3. Účetní postupy a ekonomické důsledky zvyšování a snižování základního kapitálu podniků. 4. Metody akvizice kapitálu obchodních společností. 5. Metody akvizice majetku obchodních společností. 6. Právní spojování obchodních společností (metoda spojení podílů). 7. Právní spojování obchodních společností (metoda koupě). 8. Metody rozdělování obchodních společností (podle podílů, podle funkčního hlediska). 9. Účetní postupy při změně právní formy obchodní společnosti. 10. Právní úprava a postupy účtování společnosti v likvidaci 11. Základní východiska konsolidace, konsolidační rámec, pozitivní a negativní vymezování. 12. Vymezení konsolidačního celku, typy kapitálových vazeb a výpočet vlivu (přímý a nepřímý vliv). 13. Metody konsolidace (poměrná, ekvivalenční a plná).
Literatura
  • Sedláček, Jaroslav: Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací. Brno: MU ESF, 2004. 142 s. ISBN 80-240-3489-0.
  • Vomáčková, Hana: Účetnictví akvizicí, fúzi a jiných vlastnických transakcí. Praha: POLYGON, 2002. 360 s. ISBN 80-7273-065-7.
Metody hodnocení
Typ výuky: 0/2 (cvičení). Zkouška je písemná a požadavkem ke zkoušce je 70%ní účast na seminářích a prezentace seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PFFU3