PJI1N Jazyk I/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI1N/1: Út 10:15–11:50 S306, Čt 10:15–11:50 S306, H. Hušková
PJI1N/2: Út 10:15–11:50 S314, Čt 10:15–11:50 S314, P. Sojková
PJI1N/3: Út 12:00–13:35 S306, Čt 12:00–13:35 S306, H. Hušková
PJI1N/4: Út 12:00–13:35 S305, Čt 12:00–13:35 S305, P. Sojková
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/67, pouze zareg.: 0/67, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/67
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Němčinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni (student si může vybrat angličtinu, němčinu nebo francouzštinu). V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje: - rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek), - aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk, - aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence, to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti, - hovořit o probraných ekonomických tématech a - zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • I. Němčina pro komerční praxi:D. Kettnerová,L. Tesařová
 • Lektion 1 : Abwicklung eines vereinbarten Geschäfts
 • Wortschatz: Die Lieferung
 • Lektion 2 : Liefertermine
 • Wortschatz : Die Frist, der Termin
 • Lektion 3 : Ein Kompensationsgeschäft
 • Wortschatz : Das Geschäft
 • Lektion 4 : Preis- und Absatzsituation auf dem Markt
 • Wortschatz : Der Markt
 • Audiokassette mit Texten und Übungen
 • II. Firma I: Grabmüller, Březina, Vápeník
 • Kapitel 1: Standort Tschechische Republik
 • A Präsentation der Firma
 • B-1 Standortfaktoren
 • B-2 Markteintrittsstrategien
 • C Wörterliste
 • D Test
 • Kapitel 2: Bewerbung bei Gienger
 • A-1 Stellenangebote
 • A-2 Bewerbungsschreiben
 • A-3 Lebenslauf
 • A-4 Bewerbungsgespräch
 • B Anforderungsprofile
 • C Wörterliste
 • D Test
 • Kapitel 3: Firmengründung, -strategie, -planung
 • A Gesellschaftsvertrag
 • B-1 Rechtsformen der Unternehmen
 • Audiokassette
Literatura
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. ISBN 9788021045712. info
 • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. 1. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 2000. 184 s. ISBN 3468904711. info
 • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 159 s. ISBN 80-85427-97-4. info
 • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující: - 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů), - 60% úspěšnost u zápočtového testu, - vypracování seminární práce (překlad odborného textu z němčiny do češtiny v rozsahu 1 normostrany dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím). Dopustí-li se student u zápočtového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PJI1N