PJI3N Jazyk I/3 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI3N/1: St 8:30–10:05 S306, H. Hušková
PJI3N/2: St 10:15–11:50 S306, H. Hušková
PJI3N/3: St 10:15–11:50 S314, Z. Kuchařová Kalná
Předpoklady
PJI2N Jazyk I/2 - N
Úspěšné absolvování předmětu PJI2N.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy PJI1A a PJI2A a cyklicky se v něm rozšiřují již probraná témata. Přidávají se nová témata ze specializovanějších oblastí a všechny základní dovednosti se dále diverzifikují. Na konci kurzu by měli být studenti schopni:
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních
- se vyjadřovat přesně jak po formální a tak stylistické stránce
- číst a rozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu
- s pomocí slovníku přeložit středně obtížný autentický odborný text do svého mateřského jazyka
Osnova
 • 1. Požadavky k zápočtu, úvod do prezentace
 • WfF L1: Fusionen über Grenzen, Nkp: Handelskorrespondenz: Die aussere Form eines Geschäftsbriefes
 • 2. WfF L2: eCommerce und Internet, Nkp: Anfrage
 • 3. WfF L3: Ökonomie contra Ökologie, Nkp: Anfrage
 • 4. WfF L5: Wege aus der Wirtschaftskrise,Konjunkturzyklus
 • 5. WfF L6: Der Kapital markt, Nkp: Beantwortung von Anfragen
 • 6. WfF L7: Was beeinflusst die Aktienkurse? Börse
 • 7. WfF L 16: Tschechisches Handelsrecht, Nkp: Kaufvertrag
 • 8. WfF L 17: Steuern, Nkp: Angebot
 • 9. WfF L 18: Arbeit auf Abruf, Flexibilisierung der Arbeitszeit
 • 10. Test
Literatura
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. ISBN 9788021045712. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Hospodářská němčina pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 8086119505. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungs- CD-ROM der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 3-19-137255-5. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 2. Aufl. München: Verlag für Deutsch, 1991. 320 s. ISBN 3-88532-608-6. info
 • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Požadavky na udělení zápočtu jsou následující:;
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- 60% úspěšnost u zápočtového testu
- prezentace firmy v semináři
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PJI3N