BPV_MVVS Marketing ve veřejném sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
Út 11:05–12:45 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_MVVS/01: St 11:05–12:45 S309, Z. Prouzová, S. Škarabelová
BPV_MVVS/02: St 12:50–14:30 P304, Z. Prouzová, S. Škarabelová
BPV_MVVS/03: St 14:35–16:15 P303, Z. Prouzová, S. Škarabelová
BPV_MVVS/04: St 11:05–12:45 S310, Z. Prouzová, S. Škarabelová
Předpoklady
Předmět je určen pro prezenční bakalářské studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a navazující magisterské studenty oboru Management v kultuře (FF MU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit specifika marketingu ve veřejné, resp. neziskové organizaci;
na základě nabytých znalostí aplikovat marketingové nástroje do praxe veřejné, resp. neziskové organizace;
použít informace o veřejné, resp. neziskové organizaci a jejím prostředí pro vytvoření variant možných strategií marketingového postupu této veřejné, resp. neziskové organizace;
zhodnotit stávající marketing veřejné resp. neziskové organizace;
sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané veřejné, resp. neziskové organizace;
vytvořit podklady pro celkový marketingový plán veřejné, resp. neziskové organizace;
Osnova
 • Tématický plán výuky:
 • 1.Základy marketingu, historie marketingu, obsah marketingu.
 • 2. Marketingový mix ve veřejném sektoru.
 • 3.Tržní segmentace. Marketing nehmotného produktu.
 • 4.Marketingové strategické plánování. Positioning a Repositioning.
 • 5.Komunikace v marketingu. Lobbing.
 • 6.Public Relation a jejich okolí.
 • 7.Krizová komunikace.
 • 8.Reklama.
 • 9.Sponzorství.
 • 10.Fundraising.
 • 11.Strategické plánování.
 • 12.New Public Management.
 • 13.Marketing a internet a nové trendy v marketingu
Literatura
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations. 1. vydání. Brno: MU, 2005. 81 s. ISBN 80-210-3745-8. info
 • PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Translated by Vlasta Šafaříková. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 8024702541. info
 • Marketing management. Edited by Philip Kotler. 10. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. info
 • JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 179 s. ISBN 8071699950. info
 • SMITH, P. R. Moderní marketing. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xxiv, 518. ISBN 8072262521. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse ve skupinách, domácí cvičení, skupinový projekt, prezentace výstupů.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (multiple choice) o 20ti otázkách hodnocených 20ti body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 ti bodů. Skupinový projekt. Na základě týmové práce vypracování marketingových nástrojů reálné organizace (podkladů pro marketingové plán) v písemné podobě. průběžná ústní prezentace vypracovaných marketingových nástrojů. Povinnost 50% účasti na seminářích, přednášky jsou nepovinné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVMAVS,KVMVS2,PVMVVS,PVMAVS.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.