BPV_MVVS Marketing ve veřejném sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 11:05–12:45 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_MVVS/02: St 14:35–16:15 S307, Z. Prouzová, S. Škarabelová, Tato seminární skupina se v semestru jaro 2014 nebude otevírat.
BPV_MVVS/03: St 14:35–16:15 P303, Z. Prouzová, S. Škarabelová
BPV_MVVS/04: St 16:20–17:55 S309, Z. Prouzová, S. Škarabelová
Předpoklady
Předmět je určen pro prezenční bakalářské studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a navazující magisterské studenty oboru Management v kultuře (FF MU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit specifika marketingu ve veřejné, resp. neziskové organizaci;
na základě nabytých znalostí aplikovat marketingové nástroje do praxe veřejné, resp. neziskové organizace;
použít informace o veřejné, resp. neziskové organizaci a jejím prostředí pro vytvoření variant možných strategií marketingového postupu této veřejné, resp. neziskové organizace;
zhodnotit stávající marketing veřejné resp. neziskové organizace;
sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané veřejné, resp. neziskové organizace;
vytvořit podklady pro celkový marketingový plán veřejné, resp. neziskové organizace;
Osnova
 • Tématický plán výuky:
 • 1.Základy marketingu, historie marketingu, obsah marketingu.
 • 2. Marketingový mix ve veřejném sektoru.
 • 3.Tržní segmentace. Marketing nehmotného produktu.
 • 4.Marketingové strategické plánování. Positioning a Repositioning.
 • 5.Komunikace v marketingu. Lobbing.
 • 6.Public Relation a jejich okolí.
 • 7.Krizová komunikace.
 • 8.Reklama.
 • 9.Sponzorství.
 • 10.Fundraising.
 • 11.Strategické plánování.
 • 12.New Public Management.
 • 13.Marketing a internet a nové trendy v marketingu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926. info
 • PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Translated by Vlasta Šafaříková. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 8024702541. info
 • KOTLER, Philip a Alan R. ANDREASEN. Strategic marketing for nonprofit organizations. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003. vii, 536. ISBN 013041977X. info
  doporučená literatura
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • Marketing management. Edited by Philip Kotler. 10. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. info
 • JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 179 s. ISBN 8071699950. info
 • SMITH, P. R. Moderní marketing. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xxiv, 518. ISBN 8072262521. info
  neurčeno
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations. 1. vydání. Brno: MU, 2005. 81 s. ISBN 80-210-3745-8. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse ve skupinách, domácí cvičení, skupinový projekt, prezentace výstupů.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (multiple choice) o 20ti otázkách hodnocených 20ti body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 ti bodů. Skupinový projekt - na základě týmové práce vypracování dílčích marketingových analýz reálné organizace (podklady pro marketingové plán) v písemné podobě. Průběžná ústní prezentace vypracovaných dílcích marketingových analýz. Povinnost 60% účasti na seminářích, přednášky jsou nepovinné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVMAVS,KVMVS2,PVMVVS,PVMAVS. Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokus se nezapíše min. 15 studentů.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.