BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 7:40–9:15 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_MVVS/01: Út 14:35–16:15 S311, F. Hrůza, S. Škarabelová
BPV_MVVS/02: St 7:40–9:15 S305, F. Hrůza, S. Škarabelová
BPV_MVVS/03: St 16:20–17:55 S313, F. Hrůza
Předpoklady
Předmět je určen pro prezenční bakalářské studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a navazující magisterské studenty oboru Management v kultuře (FF MU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit specifika marketingu ve veřejné, resp. neziskové organizaci;
na základě nabytých znalostí aplikovat marketingové nástroje do praxe veřejné, resp. neziskové organizace;
použít informace o veřejné, resp. neziskové organizaci a jejím prostředí pro vytvoření variant možných strategií marketingového postupu této veřejné, resp. neziskové organizace;
zhodnotit stávající marketing veřejné resp. neziskové organizace;
sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané veřejné, resp. neziskové organizace;
vytvořit podklady pro celkový marketingový plán veřejné, resp. neziskové organizace;
Osnova
 • Tématický plán výuky:
 • 1.Základy marketingu, historie marketingu, obsah marketingu.
 • 2. Marketingový mix ve veřejném sektoru. Marketing nehmotného produktu.
 • 3.Tržní segmentace. Positioning a Repositioning.
 • 4.Marketingové strategické plánování.
 • 5.Komunikace v marketingu.
 • 6.Public Relation a jejich okolí.
 • 7.Krizová komunikace. Lobbing.
 • 8.Reklama.
 • 9.Fundraising.
 • 10.Metody fundraisingu.
 • 11.Práce s dárci.
 • 12.On-line marketing.
 • 13.Nové trendy v marketingu
Literatura
  povinná literatura
 • Hearts and money beyond borders : fundraising from individuals for development and relief. Edited by Ján Mihálik. [Praha]: PDCS, 2012. 335 s. ISBN 9788089563029. info
 • BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011. 190 s. ISBN 9788087500019. info
 • KOTLER, Philip a Alan R. ANDREASEN. Strategic marketing for nonprofit organizations. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003. vii, 536. ISBN 013041977X. info
 • SELTZER, Michael. Securing your organization's future : a complete guide to fundraising strategies. Rev. and expanded ed. New York: Foundation Center, 2001. xv, 695. ISBN 0879549009. info
  doporučená literatura
 • L. Peter Edles. Fundraising. : Hands-On Tactics for Nonprofit Groups. 2005
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926. info
 • Marketing management. Edited by Philip Kotler. 10. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. info
  neurčeno
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations. 1. vydání. Brno: MU, 2005. 81 s. ISBN 80-210-3745-8. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse ve skupinách, domácí cvičení, skupinový projekt, prezentace výstupů.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (multiple choice) o 20ti otázkách hodnocených 20ti body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 ti bodů. Skupinový projekt - na základě týmové práce vypracování dílčích marketingových analýz reálné organizace (podklady pro marketingové plán) v písemné podobě. Průběžná ústní prezentace vypracovaných dílcích marketingových analýz. Povinnost 60% účasti na seminářích, přednášky jsou nepovinné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.