BKR_EUAP Evropská unie a právo

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BKR_EUAP/01: Ne 27. 2. 12:50–15:20 P103, Ne 20. 3. 9:20–11:50 P103
BKR_EUAP/02: Ne 6. 3. 11:05–14:30 P101, Ne 27. 3. 15:30–17:55 P101
Předpoklady
(! KREUAE Evropská unie a euroregiony ) && (! KPEPEI Evropské právo pro ek.I ) && (! C_KREUAE Evropská unie a euroregiony )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s Evropskou unií a Evropskými společenstvími, a to prostřednictvím konkrétních informací o profilu unie a společenství, jejich právu, institucích a obsahu a formách jejich práce.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit vývoj, stav a perspektivu integrace EU;
- porozumět základům práva a organizační struktuře EU a ES;
- porozumět a analyzovat společné politiky EU;
- používat informace o regionálním členění EU.
Osnova
 • 1. Vývoj poválečné Evropy a integrační procesy, základní pilíře a principy EU.
 • 2. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární.
 • 3. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny.
 • 4. Vztah práva ES a vnitrostátního práva.
 • 5. Právní aspekty hospodářské soutěže v EU.
 • 6. Základní dokumenty ES – Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva. Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva.
 • 7. Orgány a instituce EU a ES a jejich kompetence.
 • 8. Jednotný vnitřní trh (základní ekonomické svobody), hospodářská a měnová unie (kritéria konvergence, evropský měnový systém).
 • 9. Rozpočet EU - příjmy a výdaje, základní vývojové tendence.
 • 10. Společné politiky EU a jejich demonstrace na vybraných příkladech (obchodní, zemědělská, dopravní politika).
 • 11. Základní principy regionální politiky v EU, strukturální fondy.
 • 12. Evropa regionů, regionální členění EU (NUTS a LAU), přeshraniční spolupráce a euroregiony.
 • 13. Vnější vztahy EU, asociační a další dohody, vztahy k ostatním státům a hospodářským seskupením, pomoc rozvojovým zemím.
Literatura
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ. Evropská unie a euroregiony. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 241 s. ISBN 80-210-4204-4. info
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. ISBN 8072016318. info
 • TÝČ, Vladimír a Dalibor JÍLEK. Základy práva Evropských společenství. Brno: Doplněk, 1993. 194 s. ISBN 8085765195. info
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KREUAE nebo KPEPEI.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.