BKR_EUAP Evropská unie a právo

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Ne 7. 3. 11:05–14:30 P101, Ne 28. 3. 15:30–17:55 P101
Předpoklady
(! KREUAE Evropská unie a euroregiony || ! KPEPEI Evropské právo pro ek.I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s Evropskou unií a Evropskými společenstvími, a to prostřednictvím konkrétních informací o profilu unie a společenství, jejich právu, institucích a obsahu a formách jejich práce.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit vývoj, stav a perspektivu integrace EU;
- porozumět základům práva a organizační struktuře EU a ES;
- porozumět a analyzovat společné politiky EU;
- používat informace o regionálním členění EU.
Osnova
 • 1. Vývoj poválečné Evropy a integrační procesy, základní pilíře a principy EU.
 • 2. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární.
 • 3. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny.
 • 4. Vztah práva ES a vnitrostátního práva.
 • 5. Právní aspekty hospodářské soutěže v EU.
 • 6. Základní dokumenty ES – Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva. Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva.
 • 7. Orgány a instituce EU a ES a jejich kompetence.
 • 8. Jednotný vnitřní trh (základní ekonomické svobody), hospodářská a měnová unie (kritéria konvergence, evropský měnový systém).
 • 9. Rozpočet EU - příjmy a výdaje, základní vývojové tendence.
 • 10. Společné politiky EU a jejich demonstrace na vybraných příkladech (obchodní, zemědělská, dopravní politika).
 • 11. Základní principy regionální politiky v EU, strukturální fondy.
 • 12. Evropa regionů, regionální členění EU (NUTS a LAU), přeshraniční spolupráce a euroregiony.
 • 13. Vnější vztahy EU, asociační a další dohody, vztahy k ostatním státům a hospodářským seskupením, pomoc rozvojovým zemím.
Literatura
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ. Evropská unie a euroregiony. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 241 s. ISBN 80-210-4204-4. info
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. ISBN 8072016318. info
 • TÝČ, Vladimír a Dalibor JÍLEK. Základy práva Evropských společenství. Brno: Doplněk, 1993. 194 s. ISBN 8085765195. info
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KREUAE nebo KPEPEI.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.