BKR_EUAP Evropská unie a právo

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Ne 22. 2. 12:50–15:20 P103, Ne 1. 3. 11:05–14:30 P101, Ne 15. 3. 9:20–11:50 P103, Ne 22. 3. 15:30–17:55 P101
Předpoklady
(! KREUAE Evropská unie a euroregiony ) && (! KPEPEI Evropské právo pro ek.I ) && (! C_KREUAE Evropská unie a euroregiony )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s Evropskou unií a Evropskými společenstvími, a to prostřednictvím konkrétních informací o profilu unie a společenství, jejich právu, institucích a obsahu a formách jejich práce.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit vývoj, stav a perspektivu integrace EU;
- porozumět základům práva a organizační struktuře EU a ES;
- porozumět a analyzovat společné politiky EU;
- používat informace o regionálním členění EU.
Osnova
 • 1. Vývoj poválečné Evropy a integrační procesy, základní pilíře a principy EU.
 • 2. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, unijní – předmět regulace, základní charakteristiky a principy fungování;
 • 3. Pojem a charakteristika práva EU, primární a sekundární prameny.
 • 4. Vztah unijního a vnitrostátního práva.
 • 5. Orgány a instituce EU. Složení, vzájemné vazby a pravomoci, které vykonávají;
 • 6. Soudnictví Evropské unie – soudy a soudní řízení.
 • 7. Jednotný vnitřní trh (základní ekonomické svobody), hospodářská a měnová unie (kritéria konvergence, evropský měnový systém).
 • 8. Rozpočet EU - příjmy a výdaje, základní vývojové tendence.
 • 9. Společné politiky EU a jejich demonstrace na vybraných příkladech (obchodní, zemědělská, dopravní politika).
 • 10. Základní principy regionální politiky v EU, strukturální fondy.
 • 11. Evropa regionů, regionální členění EU (NUTS a LAU), přeshraniční spolupráce a euroregiony.
 • 12. Vnější vztahy EU, asociační a další dohody, vztahy k ostatním státům a hospodářským seskupením, pomoc rozvojovým zemím.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Evropská unie a právo byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu jsou určeny studijní texty Evropská unie a právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Evropská unie a právo. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ. Evropská unie a euroregiony. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 241 s. ISBN 80-210-4204-4. info
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. ISBN 8072016318. info
 • TÝČ, Vladimír a Dalibor JÍLEK. Základy práva Evropských společenství. Brno: Doplněk, 1993. 194 s. ISBN 8085765195. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek. Přednášky (6 hod.) jsou rozděleny do dvou částí: 1 část zahrnuje témata č. 2-7 a druhá část témata č. 8-13. Hlavní důraz je kladen na samostudium.
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KREUAE nebo KPEPEI.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.