BPH_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPH_BAS2/01: Čt 17:10–18:45 P304, I. Hálek
Předpoklady
! PHBAS Bakalářský seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by měl být student schopen přistoupit k dokončení bakalářské práce jako odborného textu; student bude schopen zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu – zpracovat konečnou verzi bakalářské práce. Student bude schopen rychle a správně číst a zpracovávat informační zdroje; Student bude schopen postupovat v duchu publikační etiky. Studenti budou mít poznatky o zásadách odborného stylu psaného textu. V neposlední řadě bude schopen založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou; Po zakončení kurzu bude student schopen správně prezentovat bakalářskou práci při obhajobě s aspirací na širší uplatnění těchto poznatků v praxi.
Osnova
  • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů: 1. seminář MPH_BAS2, ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ PŘEDNÁŠKA – průvodce studiem 2-13. semináře, INDIVIDUÁLNÍ PREZENTACE finálních verzí BP a rozpravy k nim. Paralelně k seminářům (tutoriálům) SAMOSTATNÉ STUDIUM doporučené literatury k jednotlivým tématům úvodní přednášky ZPRACOVÁNÍ POTu, JAKO prezentace finální verze BP Zadání POTu POT bude zpracován na téma : „ MOJE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE“ a bude obsahovat: Formulaci předmětu BP – v souladu s vybraným tématem BP Formulaci cíle BP – jako manažerského problému, který byl předmětem řešení Nástin metod a postupů, kterými student k řešení přistupoval. (V případě použití empirického šetření k získání podkladů k BP také formulace hypotéz, které byly v průběhu řešení BP předmětem verifikace).
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
    doporučená literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
  • HAGUE, Paul N. Průzkum trhu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 8072269178. info
Výukové metody
přednáška,diskuse ; samostatné studium relevantní literatury; zpracování individuálních řešení BP; prezentace řešení BP; diskuse ve skupinách k finálním verzím BP.
Metody hodnocení
ZPRACOVÁNÍ POTu - METOD POSTUPU ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PREZENTACE POTu na jednom ze seminářů nebo vložení POTu do IS nejpozději do 21.5.stávajícího roku LEKTOREM PŘIJATÁ PREZENTACE (vyhodnocená jako metodicky vhodná a využitelná pro dokončení bakalářské práce)a záznam o tom v poznámkovém bloku předmětu Záznam vedoucího bakalářské práce o jeho souhlasu se stavem rozpracování bakalářské práce Udělení zápočtu při obou záznamech v poznámkovém bloku předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHBAS.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.