MKJ_JSJ2 Jazyk 2 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho (přednášející)
Bc. Lenka Joch (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )
Středně pokročilá znalost obecné španělštiny (B1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí méně náročných forem obchodní korespondence
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
 • Témata z učebnice "Socios 2":
 • Companeros de trabajo (características, relaciones personales, describir las funciones de una empresa, conversaciones con candidatos-entrevista de trabajo, descripciones de empleados, escribir un correo electrónico);
 • De viaje (conversación sobre viajes, sobre el destino de un viaje de incentivos, el uso de los medios de transporte en las ciudades);
 • Productos de ayer y de hoy (productos e inventos, publirreportajes sobre la historia de una empresa, anuncio publicitaroo, carta de reclamación y carta de disculpa);
 • Normas en la empresa (los elementos de una oficina, usoso sociales en la empresa, reglamentos de seguridad y normas de empresa, motivación de los trabajadores);
 • Dinero (gestiones bancarias, petición de una hipoteca, formulario de solicitud de una tarjeta, consejos para pedir un crédito, circular bancaria, extracto bancario, nota interna de una empresa, publicidad de entidades bancarias);
 • Salones y ferias (carta de confirmación de asistencia a una feria, carteles informativos, informes internos, notas);
 • Internet (páginas wen, internet en los negocios);
 • Correspondencia comercial (negociaciones comerciales, confirmación telefónica de los datos de unos clientes y realización de pedidos);
 • Estrategias de publicidad (cunas de radio, entrevista sobre campanas publicitarias, campanas de intriga, carteles publicitarios, acta de una reunión, entrevista sobre una campana);
 • Seguros (recados telefónicos, folleto de promoción, contrato de seguro);
 • Presentaciones y conferencias (visita guiada a una empresa, notas para una exposición oral, informe sobre un proyecto, consejos y sugerencias para presentaciones.
 • Gramática: expresar acciones pasadas (los tiempos del pasado), verbos serxestar, expresar opinión, preposiciones por x para, condicional, expresar gustos y sentimientos, ir x venir, perífrasis verbales, pronombres personales, y de objeto directo e indirecto, imperativos, expresar impersonalidad, expresar obligación, expresar prohibición, presente de subjuntivo, futuro, cuando + presente de subjuntivo, expresar necesidad o conveniencia, expresar posibilidad, antes de/después de, acabar de + inf., estilo indirecto - correlación de los tiempos, faltar/sobrar, conectores del discurso, expresar finalidad, expresar deseos e intenciones, senalar el inicio de una actividad, comparar, expresar hipótesis y probabilidad, ofrecer una opinión, reaccionar ante opiniones ajenas, transmitir palabras de otros, comparar cantidades proporcionales, frases relativas, qué/cuáles, hablar de cantidades indeterminadas de personas, infinitivo pasado.
Literatura
  povinná literatura
 • KRÁLOVÁ, Jana, Milada KRBCOVÁ, Alena DEKANOVÁ a Pablo CHACÓN GIL. Fiesta. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2000. 219 s. ISBN 80-7238-085-0. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky :klíč, slovník. 1. vyd. Praha: LEDA, 1994. 119 s. ISBN 80-901664-9-0. info
  neurčeno
 • MARTÍNEZ, LOLA, Sabater, María Luisa. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2009. ISBN 978-84-8443-418-4. info
 • CORPAS, JAIME, Martínez, Lola a SABATER, MARÍA LLUISA. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. Barcelona: Difusión, 2008. ISBN 978-84-9848-141-9. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v porozumění čtenému odbornému textu a následné diskusi na téma textu.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 9. 12. 2018 21:05, 49. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému