BPP_EPPE Evropské právo pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 S311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPP_EPPE/01: každé liché pondělí 18:00–19:50 S311, M. Petr, D. Sehnálek
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti teorie práva.
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentovi ekonomie základní přehled o právním rámci regulace obchodu uvnitř Evropské unie (tzn. v rámci vnitřního trhu), jakož i o úpravě obchodu se třetími státy v rámci tzv. společné obchodní politiky. Ve vazbě na ekonomicky zaměřené svobody budou probírány též související a nezbytné nehospodářské politiky, jako je např. ochrana spotřebitele, zaměstnance a další.
Výstupy z učení
Studenti se budou orientovat v mechanismu fungování ES/EU jakožto nadstátní entity, a to především z hlediska institucionálního a právního. Studenti tak získají orientaci v postavení ES/EU ve vztahu k členským státům, ve fungování institucí a pochopí regulativní funkci práva ES. Obsahově se seznamují jen se základními pravidly jednotného vnitřního trhu ES (ostatní pravidla jsou zahrnuta v navazujícím předmětu).
Osnova
 • 1. Připomenutí principů a výstavby EU.
 • 2. Jednotný vnitřní trh EU, základní svobody.
 • 3. Volný pohyb zboží.
 • 4. Volný pohyb osob a služeb.
 • 5. Ochrana hospodářské soutěže.
 • 6. Daňová harmonizace v EU.
 • 7. Ochrana spotřebitele v EU.
 • 8. Vnější obchodní politika EU.
 • 9. Prostor svobody, bezpečnosti a práva.
 • 10. Další aktuální otázky.
 • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů:
 • Podle odpřednášené látky
 • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Průběžný kontrolní test v 9. a 10. výukovém týdnu je povinný (viz podmínky ukončení kurzu).
 • Semináře jsou rozděleny do 6 tématických bloků.
Literatura
  povinná literatura
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2010. 301 s. ISBN 9788087212608. info
  doporučená literatura
 • Týč, Vladimír. Evropské právo. Základní dokumenty. Ostrava : Sagit, 2007. 240 s. edice ÚZ č.625. ISBN 80-720-8439-9.
 • Sehnálek, D. Studijní texty „Evropské právo “. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse na seminářích, samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou a seminární prací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty PPEPEI, PVEPII, PVEPPE nebo PPEPII.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.