BKJ_JZA1 Jazyk 1/1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiřina Hrbáčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKJ_VTJA Úvodní test do jazyka
Prerekvizitou k zápisu předmětu je absolvování předmětu BKJ_VTJA Úvodní test do jazyka, jehož náplní je rozřazovací test anglického jazyka. Očekávaná minimální úroveň angličtiny je B1 dle SERR. Docházka do výukových tutoriálů je povinná stejně jako splnění všech průběžných hodnocených úkolů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit jazykové dovednosti studentů tak, aby na konci kurzu dosáhli minimální jazykové úrovně B1+ dle SERR. Studenti si rozšíří své znalosti gramaticých struktur a slovní zásoby s důrazem na profesně zaměřenou terminologii. Dále si v kurzu posílí prezentační dovednosti, schopnost vyřizovat běžné telefonní hovory v daném jazyce, napsat životopis a krátký motivační dopis.
Výstupy z učení
At the end of this course, students should be able to: - understand general economic texts of intermediate to upper-intermediate difficulty level, - understand and be able to use economic terminology relating to the covered topics, - discuss at length the topics covered, - make short presentations on business topics, - make phone calls in English, - write a CV and a short cover letter.
Osnova
 • Unit 1: Work and Jobs
 • departments, duties, responsibilities, writing a CV, writing a cover letter
 • Grammar: tense review
 • Unit 2: Recruitment
 • applying for jobs, job interviews
 • Grammar: questions
 • Unit 3: Technologies and the Future of Work
 • virtual teams, videoconferencing, sharing economy
 • Grammar: future tenses
 • Unit 4: Companies
 • corporate culture, legal structures, presenting a company
 • Grammar: present perfect simple and continuous
 • Unit 5: Products and Production
 • production and management, product description, product presentation
 • Grammar: adjectives and adverbs
 • Unit 6: Distribution, Selling to the Customer
 • distribution channels, supply chain management, telephoning
 • Grammar: the passive
Literatura
  povinná literatura
 • E-learningová podpora a další materiály ve studijních materiálech
  doporučená literatura
 • HART, CLAIRE. Career Express Business English B2. 2018. ISBN 978-3-06-521088-1. info
 • MASCULL, Bill. Business vocabulary in use. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 176 s. ISBN 9780521128285. info
 • EMMERSON, Paul. Business grammar builder. 1st ed. Oxford: Macmillan, 2002. 272 s. +. ISBN 0-333-75492-1. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fourth edition with ebook. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. x, 380. ISBN 9781107539341. info
Výukové metody
Přímá výuka ve třech blocích po čtyřech hodinách kombinovaná s průběžnou prací formou samostudia dle zadání vyučujících.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru, převážně formou e-learningu a účast na minimálně dvou prezenčních blocích jsou prerekvizity pro připuštění studenta k zápočtovému testu na konci semestru. Kurz je ukončen zápočtovým testem v písemné podobě a skládá se z gramaticko-lexikální části, porozumění poslechu, čtení a psaní. K úspěšnému absolvování zápočtového testu je nutno získat 60 procent bodů. Pokud student nezíská 60 procent bodů, dostává hodnocení N a test může dle pravidel studijního řádu opakovat.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022.