BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (přepisovatel)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 P101, kromě Út 28. 3.
Předpoklady
! BPR_EUAP Evropská unie a právo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropské integrace a s principy fungování Evropské unie a umožnit jim pochopit unijní způsoby rozhodování o společných záležitostech, právní principy, rozdělení pravomocí a praktickou realizaci jednotlivých politik.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit příčiny a okolnosti evropské integrace,
- porozumět základům práva EU,
- chápat fungování evropských institucí, jejich pravomoci a způsoby rozhodování,
- orientovat se v příjmech a výdajích unijního rozpočtu,
- diskutovat o praktickém fungování politik EU a
- posoudit výhody a nevýhody členství v EU.
Osnova
 • 1. Historie evropské integrace, členské země a rozšiřování EU, symboly EU
 • 2. Úvod do evropského práva, charakteristiky práva EU a primární prameny práva, pravomoci EU
 • 3. Orgány a instituce EU
 • 4. Sekundární prameny práva a pravomoci EU
 • 5. Rozpočet EU
 • 6. Politiky EU a rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy
 • 7. Stádia integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie
 • 8. Společná obchodní politika
 • 9. Společná zemědělská politika
 • 10. Dopravní politika EU
 • 11. Kohezní politika EU
 • 12. Soudnictví EU a prosazování práva EU
 • 13. Vnější vztahy EU
 • 14. Vztahy České republiky a Evropské unie
Literatura
  povinná literatura
 • LACINA, Lubor, Petr STREJČEK a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a aktualiz. Brno: Barrister & Principal, 2016, 359 stran. ISBN 9788074851049. info
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualiz. Praha: Leges, 2017, 352 stran. ISBN 9788075022431. info
  doporučená literatura
 • FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozší. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, 990 stran. ISBN 9788073254506. info
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 2013, 580 s. ISBN 9788024745688. info
 • Sehnálek, D. Studijní texty „Evropské právo “. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek.
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PREUAE a nebo PPEPEI a nebo BPR_EUAP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.