BPR_PIEU Policies, Institutions and EU Law

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Soňa Raszková (přednášející)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BPR_EUAP Evropská unie a právo ) && (! BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course aims to acquaint students with the development of European integration and the principles of the European Union and to enable them to understand the Union's ways of deciding on joint matters, legal principles, division of powers and practical implementation of individual policies.
Výstupy z učení
At the end of the course students will be able to:
- explain the causes and circumstances of European integration,
- understand the fundamentals of EU law,
- understand the functioning of the European institutions, their powers and decision-making,
- orientate in the revenue and expenditure of the EU budget,
- discuss the practical functioning of EU policies, and
- assess the advantages and disadvantages of EU membership.
Osnova
 • 1. History of European integration, member countries and EU enlargement, symbols of the EU
 • 2. Introduction to European law, characteristics of EU law and primary sources of law, powers of the EU
 • 3. EU institutions and bodies
 • 4. Secondary sources of EU law and powers
 • 5. EU budget
 • 6. EU policies and division of competences between the EU and the Member States
 • 7. Stages of integration, single internal market, economic and monetary union
 • 8. EU trade policy
 • 9. Common agricultural policy
 • 10. EU transport policy
 • 11. EU cohesion policy
 • 12. EU judiciary and enforcement of EU law
 • 13. EU external relations
 • 14. Relations between the Czech Republic and the European Union
Literatura
  povinná literatura
 • BALDWIN, Richard and Christopher WYPLOSZ. The Economics of European integration. Seventh Edition. London: McGraw-Hill, 2022. ISBN 13-9781526849437.
 • BORCHARDT, K. D. The ABC of EU law. Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017. ISBN 978-92-79-63634-9. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1.
 • TROITINO, D. R. European Integration: Building Europe. New York : Nova Science Publishers, 2013. ISBN 9781624179426.
  doporučená literatura
 • MOLLE, W. The economics of European integration: theory, practice, policy. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 9781315240121.
 • BEREND, I. T. The history of European integration: a new perspective. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 9781138654914.
 • MADURO, M., TUORI, K., SANKARI, S. Transnational Law: Rethinking European Law and Legal Thinking. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. ISBN 9781107028319.
Výukové metody
The course is taught in the form of lectures.
Metody hodnocení
The written exam consists of a multiple-choice test. The minimum to pass the exam is 60% of the total points.

There are no attendance requirements for students who are on an Erasmus stay abroad. They can take the exam directly. For more information, contact the guarantor of the course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.