PVUCRV Účetnictví a rozbory ve VS

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Fuksová
Rozvrh
Pá 9:20–11:00 P304
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PVUCRV/01: Po 13:45–15:20 VT203, H. Jurajdová
PVUCRV/02: Út 14:35–16:15 VT203, H. Jurajdová
Předpoklady
Předpokladem je znalost finančního účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru (PVUCRV) Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů, získaných v předmětu Finanční účetnictví. Je však zaměřen výhradně na problematiku účetnictví a rozborů hospodaření organizací veřejného sektoru. Absolvováním předmětu získá posluchač poznatky z účetnictví, které mu umožní pochopit odlišnosti účtových osnov a postupů účtování nevýdělečných organizací (obecně prospěšných společnosti, občanských sdružení, nadací a nadačních fondů, církevních a náboženských společnosti, politických stran a veřejných vysoký škol) a postupů účtování organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací včetně specifik tzv. rozpočtových organizací (charakteristika rozpočtové skladby příjmů a výdajů, finanční vztahy v rámci místních rozpočtů apod.). U každé z uvedených typů organizace je do výuky zařazena také oblast rozborů hospodaření a daní. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • Úvod - zopakování pojmů z finančního účetnictví 1. Jednoduché účetnictví u neziskových organizací 2. Specifika účtování u nestátních neziskových organizací 3. Specifika účtování příspěvkových organizací, organizačních složek státu, uzemních samosprávných celků 4. Rozpočtová skladba 5. Účetní výkazy 6. Přezkoumání hospodaření a audit v organizacích VS
Literatura
  • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. a kol.: Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydání první. Brno: MU, 1999. 140 s. ISBN 80-210-2030-X. info
Metody hodnocení
Prezenční studium. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.