PVUCRV Účetnictví a rozbory ve VS

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Fuksová
Rozvrh
Pá 9:20–10:55 P304
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PVUCRV/UCRV17: Po 13:45–15:20 VT203
PVUCRV/UCRV18: Út 14:35–16:10 VT203
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru (PVUCRV) Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů, získaných v předmětu Finanční účetnictví. Je však zaměřen výhradně na problematiku účetnictví, statistiky a rozborů hospodaření organizací veřejného sektoru, tj. těch, které pracují s účtovými osnovami odlišnými od osnovy podnikatelské. Absolvováním předmětu získá posluchač poznatky z účetnictví, statistiky a rozborů, které mu umožní pochopit: odlišnosti účtových osnov a postupů účtování organizací neziskového sektoru od účtové osnovy a postupů účtování podnikatele účtování rozpočtových organizací (charakteristika rozpočtové skladby příjmů a výdajů, finanční vztahy v rámci místních rozpočtů a ústředně řízených organizací, hospodářská činnost, specifika malých obcí) účtování příspěvkových organizací (charakteristika, specifika), účtování obecně prospěšných společností (charakteristika, specifika) účtování dalších neziskových organizací (občanská sdružení, politické strany, nadace, církve atd.). U každé z uvedených typů organizace je do výuky zařazena také oblast statistiky, rozborů hospodaření a daní. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.