PVUCRV Účetnictví a rozbory ve VS

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Pá 11:05–12:45 P304
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PVUCRV/1: Čt 12:50–14:30 S309, H. Jurajdová
PVUCRV/2: Čt 15:30–17:05 P303, H. Jurajdová
PVUCRV/3: Čt 11:05–12:45 P304, H. Jurajdová
Předpoklady
Předpokladem je znalost finančního účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru (PVUCRV) Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů, získaných v předmětu Finanční účetnictví. Je však zaměřen výhradně na problematiku účetnictví a rozborů hospodaření organizací veřejného sektoru. Absolvováním předmětu získá posluchač poznatky z účetnictví, které mu umožní pochopit odlišnosti účtových osnov a postupů účtování nevýdělečných organizací (obecně prospěšných společnosti, občanských sdružení, nadací a nadačních fondů, církevních a náboženských společnosti, politických stran a veřejných vysoký škol) a postupů účtování organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací včetně specifik tzv. rozpočtových organizací (charakteristika rozpočtové skladby příjmů a výdajů, finanční vztahy v rámci místních rozpočtů apod.). U každé z uvedených typů organizace je do výuky zařazena také oblast rozborů hospodaření a daní.
Osnova
 • Úvod - zopakování pojmů z finančního účetnictví
 • 1. Jednoduché účetnictví u neziskových organizací
 • 2. Specifika účtování u nestátních neziskových organizací
 • 3. Specifika účtování příspěvkových organizací, organizačních složek státu, uzemních samosprávných celků
 • 4. Rozpočtová skladba
 • 5. Účetní výkazy
 • 6. Přezkoumání hospodaření a audit v organizacích VS
Literatura
 • - Jurajdová, H., Šelešovský, J. a kolektiv. Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vyd. Brno: Olprint, 2004. 136 s. ISBN 80-210-3583-8
Metody hodnocení
Prezenční studium. Oborově povinný pro studijní obor Veřejná ekonomika v 9. semestru. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Informace učitele
Student musí sledovat aktuální vývoj v řešené problematice na www.stránkách MF ČR a Svazu účetních.

Students are expected to follow current issues on the Czech Ministry of Finance and Union of Accountants web pages.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PVUCRV