KMMATI Matematika I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miloslav Mikulík, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KMMATI/01: So 20. 9. 13:45–16:15 P106, 13:45–16:15 P101, 13:45–16:15 P102, Ne 12. 10. 9:20–11:50 P101, 9:20–11:50 P106, 9:20–11:50 P102, So 1. 11. 9:20–11:50 P101, 9:20–11:50 P102, 9:20–11:50 P106, So 29. 11. 9:20–11:50 P101, 9:20–11:50 P102, 9:20–11:50 P106, M. Mikulík
KMMATI/02: Ne 28. 9. 9:20–11:50 P102, 9:20–11:50 P106, 9:20–11:50 P101, So 18. 10. 16:20–18:45 P106, 16:20–18:45 P101, 16:20–18:45 P102, So 8. 11. 9:20–11:50 P101, 9:20–11:50 P102, 9:20–11:50 P106, So 6. 12. 9:20–11:50 P106, 9:20–11:50 P102, 9:20–11:50 P101, M. Matulová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Matematika I (KMMATI) Cílem předmětu je seznámit studenta se základním matematickým aparátem potřebným při matematické formulaci řešení některých ekonomických úloh a k jejich řešení. Obsahem předmětu jsou základy lineární algebry , diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné. V lineární algebře jde především o seznámení se s pojmem matice a o problematiku řešení systémů lineárních rovnic. V diferenciálním počtu se jedná především o opakování středoškolské látky.. Na tento kurz navazuje MATEMATIKA 2 (KMMAT2).
Osnova
  • Základy výrokového počtu, základy teorie množin. Přehled elementárních funkcí. Matice, relace a operace s maticemi.
  • Vektorové prostory. Lineární závislost a nezávislost. Báze a dimenze. Skalární součin, norma a vzdálenost
  • Hodnost matice, determinanty, systémy lineárních rovnic. Cramerovo pravidlo, eliminační metody.
  • Frobeniova věta. Popis množiny všech řešení pro homogenní i nehomogenní systémy. Způsoby výpočtu inverzní matice. Vlastní čísla a vlastní vektory.
Literatura
  • KAŇKA, Miloš a Jiří HENZLER. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 373 s. ISBN 8086119017. info
  • KLŮFA, Jindřich a Jan COUFAL. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 405 s. ISBN 8086119009. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá ve formě čtyř tříhodinových tutoriálů, kurz je založen především na samostudiu. Během semestru je nutné vyřešit a odevzdat tři samostatné práce. Způsob ukončení kurzu: zkouška má dvě části, písemnou (90 minut) a ústní (asi 20 minut). Student při zkoušce musí prokázat schopnost řešit jednoduché úlohy a musí prokázat porozumění základních pojmů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/KMMATI