BPH_PIS2 Podnikové informační systémy 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/2/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh
Po 11:05–12:45 VT203
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_PIS2/01: Po 14:35–16:15 VT203
Předpoklady
( BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1 || PMPINS Podnikové informační systémy )&&(! PMPIS2 Podnikové inf.systémy II )
Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zvláště pak ty, které se týkají základů informatiky a ekonomie jako jsou např. Úvod od programování, Úvod do informačních technologií, Finanční účetnictví nebo Nauka o podniku a naprosto nutnou podmínkou pro zápis do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu PMPINS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Původní název předmětu BPH_PIS1 byl PMPINS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace Skladba předmětu, který navazuje na PMPINS (Podnikové informační systémy I) je navržena tak, aby studenti plynule navázali na znalosti ERP získané v kurzu PMPINS a tyto znalosti výrazně prohloubili. Finanční řízení a finanční analýzy, rozpočty, vedení složitějších obchodních případů a nástrojů pro to používaných (rámcové smlouvy, náhrady, rezervace, ATP/CTP, přímé dodávky, kombinované dodávky, neskladované zboží, skladové jednotky, atd.), CRM a jeho používání, pokročilé řízení logistiky, základy řízení a plánování výroby. Doplnění metod probíraných v PMPINS o Drum-Buffer-Rope a P&Q analýzu, metriky používané v informatice,Paretova analýza a rozšíření znalostí tykající se analýzy dat jako je OLAP technologie včetně diskuze nad vybranými případovými studiemi z praxe vyučujícího. Cíle Hlavní cíle předmětu jsou : porozumění důvodům využívání ERP systému jako nepostradatelného nástroje pro řízení procesů; osvojení pokročilých vazeb a funkcí samotného ERP; seznámení se s portfoliem znalostí nutných pro vykonávání práce v ERP oblasti; schopnost modelovat zadané příklady v ERP systému a ukázat na důsledky špatných manažerských rozhodnutí; pochopení přínosů, které zákazníci od úspěšné implementace ERP očekávají a schopnost tyto přínosy kvalifikovaně vysvětlit; lepší orientace při přechodu na jiný systém používaný v českých a zahraničních firmách. Každý student se s touto problematikou bude setkávat ve své budoucí praxi denně a znalosti získané v tomto předmětu mu umožní lepší orientaci. Tyto zkušenosti jsou vyvažovány budoucím zaměstnavateli zlatem což je výrazná konkurenční výhoda uchazeče o zaměstnání . A to je jeden z hlavních cílů PMPIS2.
Osnova
 • 1. týden: Podrobné nastavení systému, zdrojová data, relace mezi tabulkami, schéma obchodního příkladu, dopady do hlavní knihy, položky ocenění , detailní položky obchodních partnerů, věcné položky
 • 2. týden: Nákupní a prodejní obchodní případy, slevy, nejlepší cena, rezervace
 • 3. týden: Řízení logistiky,lokace,přihrádky, metody řízení skladů, bezpečnostní zásoby, velikosti dávek, možnost přislíbení, výpočet čistých požadavků, vazba doplňování na výrobu
 • 4. týden: Základní výrobní schéma, výrobní kusovníky, technologické postupy, základy kapacitního plánování
 • 5. týden: Typy výrobních zakázek, metriky používané v informatice
 • 6. týden: Pokročilé výrobní schéma I, metody výroby na sklad nebo na zakázku, zatížení zdrojů, základní principy metod používaných pro řízení výroby (MRP, MRP-II, JIT, Drum-Buffer-Rope)
 • 7. týden: Pokročilé výrobní schéma II,další metody používané pro řízení výroby (lean manufacturing), výrobní dávky a sériová čísla
 • 8. týden: CRM (Customer Relationship Management) ,Paretova analýza-příklad na tuto analýzu v ERP
 • 9. týden: Účetní schémata a dimenze a analýzy dle dimenzí (vazba na technologii OLAP)
 • 10. týden: Pohledy analýz podle pohybu zboží a materiálů, oceňování skladů
 • 11. týden: Hromadné objednávky, přímé dodávky, náhrady, křížové odkazy, neskladované zboží, skladové jednotky
 • 12. P&Q analýza, opakování probírané látky metodou workshopu (otázky a odpovědi)
 • 13. Opakování probírané látky metodou workshopu (otázky, odpovědi)
Literatura
  povinná literatura
 • Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 Course 8224A, Introduction Training. Bertelsmann Media, 2004. info
 • Microsoft Business Solutions - Navision 4.0 Trade - training 8362. 2004. vyd. USA: Bertelsmann, 2004. 180 s. F47-00651. URL info
  doporučená literatura
 • GOLDRATT, Eliyahu M., Eli SCHRAGENHEIM a Carol A. PTAK. Jak vzniká zisk : manažerský román o tom, že moderní technologie samy úspěch nezaručí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 242 s. ISBN 8024709546. info
 • GOLDRATT, Eliyahu M. Kritický řetěz. Translated by Jan Jirák. Vyd. 1. Praha: InterQuality, 1999. 200 s. ISBN 80-902770-0-4. info
 • GOLDRATT, Eliyahu M. a Jeff COX. The goal :a process of ongoing improvement. 2nd revised ed. Greath Barrington: North River Press, 1992. 351 s. ISBN 0-88427-061-0. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení,modelování typických případových studií s pomocí systému ERP a následné diskuze,samostudium.
Metody hodnocení
Pro prezenční studium jsou přednášky rozděleny na 13 bloků po dvou hodinách a navazující semináře jsou taktéž rozděleny do 13 bloků po dvou hodinách. Předmět se nevyučuje ani pro kombinované a ani pro distanční studium. Komplexní charakter předmětu vynucuje časté prokládání přednášek praktickými příklady. Z tohoto důvodu je účast studentů ve výuce PMPIS2 povinná jak na přednáškách, tak i na seminářích. V průběhu výuky vyžaduje vyučující diskusi na probíraná témata nebo očekávám reakci studentů na příklady z reálné praxe, kterou jsou průběžně ve výuce překládány pro lepší pochopení využitelnosti vyučovaných nástrojů a metod. Studentům je poskytnuta možnost si nainstalovat poslední platnou DEMO verzi ERP NAV i na své soukromé počítače, aby si mohli doma procvičovat příklady probírané ve výuce. Jejich znalosti a schopnosti ovládat ERP systém jsou průběžně ve výuce kontrolovány vyučujícím. Závěrečné hodnocení se skládá z písemné části, ve které si student připraví podklady pro ústní zkoušku z probíraných metod a dále pak z praktické ukázky využívání ERP systému na dané téma. Otázky jsou vždy v předstihu se studenty probírány a po jejich vysvětlení jsou uloženy na serveru ve studijních materiálech. Součásti studijních materiálů je i soubor power pointových přednášek, kde jsou jednotlivé soubory vždy po přednášce uloženy a to opět na server se studijními materiály. Další materiály jsou písemné návody pro provádění vybraných klíčových operací v ERP. Otázky z PMPIS2 tvoří základ otázek používaných s státních závěrečných bakalářských zkoušek z Podnikových informačních systémů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují se studenti, kteří již dříve abslovovali předmět PMPIS2.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.