BKJ_JNJ1 Jazyk 1 Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Ing. Lenka Matyášová (pomocník)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(! BKJ_JAZ1 Jazyk )&&(! KJAZ Jazyk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk BKJ_JNJ1 (dříve označen kódem BKJ_JAZ1 a KJAZ)
Předpokladem absolvování kurzu je:
- základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština), kterou si student ověří vyplněním vstupního testu.
Hlavním cílem kurzu je:
- získání a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka;
- rozšiřování slovní zásoby se zvláštním zřetelem k odborné ekonomické a obchodní terminologii jako základu úspěšné profesní komunikace;
- osvojení si zásad cizojazyčné obchodní korespondence;
- dosažení výstupní úrovně B2 SERR.
Osnova
 • První dvě fáze samostudia odpovídající zhruba délce dvou semestrů jsou zaměřeny na upevňování a prohlubování znalostí obecného jazyka. I. semestr 1. MUN L 1: Hallo, wie geht es?
 • 2. MUN L 2: Wie komme ich…
 • 3. MUN L 3: Haben Sie ei Zimmer frei?
 • 4. MUN L 4 : Was gibt es Neues?
 • 5. MUN L 5: Wo wohnen Sie?
 • 6. MUN L 6: Einkäufe unter einem Dach
 • 7. MUN L 7: Alles für die schlanke Linie
 • 8. MUN L 8: Wohin in Urlaub
 • 9. MUN L 9: Was machen Sie in Ihrer Freizeit
 • 10. MUN L 10: Krank im Urlaub
 • 11. MUN L 11: Was ziehen Sie an?
 • 12. MUN L 12: Lebenslauf
 • II.semestr 1. MUN L 13: Nach dem Abitur
 • 2. MUN L 14: Tolle Ideen
 • 3. MUN L 15: Kennst du dein Land?
 • 4. MUN L 16: In der Moldaumetropole
 • 5. MUN L 17: Wie kommst du mit deinem Geld aus?
 • 6. MUN L 18: Als Aupairmädchen im Ausland
 • 7. MUN L 19: Was soll ich tun?
 • 8. MUN L 20: Die Tschechische Republik
 • 9. MUN L 21: Ein unerwünschter Zeuge
 • 10. MUN L 22: Die Bundesrepublik Deutschland
 • 11. MUN L 23: Aus der Presse
 • 12. MUN L 24: Österreich
 • 13. MUN L 25: Die Schweiz
 • III. semestr 1. NvH L 1: Bedürfnisse
 • 2. NvH L 2: Der Wirtschaftskreislauf
 • 3. NvH L 3: Die Produktion
 • 4. NvH L 4: Der Produktionsfaktor Arbeit
 • 5. NvH L 5: Die Arbeitslosigkeit
 • 6. NvH L 6: Das Sozialprodukt
 • 7. NvH L 7: Die Steuern
 • 8. NvH L 8: Der Konjunkturzyklus
 • 9. NvH L 9: Der Markt
 • 10. NvH L 10: Die Marktwirtschaft
 • 11. NvH L 11: Rechtsformen der Unternehmen
 • 12. NvH L 12: Güter
 • IV. semestr 1. NvH L 13: Der Lohn
 • 2. NvH L 14: Preise
 • 3. NvH L 15: Der Verbrauch
 • 4. NvH L 16: Das Marketing
 • 5. NvH L 17: Vertriebswege
 • 6. NvH L 18: Die Umwelt
 • 7. NvH L 19: Neue Trends im Fremdenverkehr
 • 8. NvH L 20: Das Geld
 • 9. NvH L 21: Banken
 • 10. NvH L 22: Die Börse
 • 11. NvH L 23: Der Außenhandel
 • 12. NvH L 24: Die Europäische Union.
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Jaroslava KERNEROVÁ. Němčina v hospodářství. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 312 s. ISBN 8086119807. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Lenka JAUCOVÁ. Moderní učebnice němčiny [kazeta]. [Praha]: Svoboda, 2000. 1 magnetof. info
Výukové metody
Důraz je kladen na samostudium.
Metody hodnocení
Důraz je kladen na samostudium.
Kurz je ukončen zkouškou (písemná a ústní část).
- písemná: 60% úspěšnost podmínkou připuštění k části ústní;
- ústní: porozumění čtenému testováno formou didaktizovaného odborného textu. Následná odborná diskuse rozvíjí téma obsažené v textu. Požadovaná úspěšnost 60%. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 a KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.