DXV_PDPR Příprava disertační práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 30 kr. (od 5 krok 1 kred). minimálně 120 a maximálně 160 kreditů za studium. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (přednášející), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. Ing Jan Pavel, Ph.D. (přednášející), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (přednášející), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (zástupce)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. (přednášející), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
DXV_SLIT Studium literatury || D_VP1 Vědecká práce || D_VP2 Vědecká práce || D_VP Vědecká práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Povinný předmět vedený školitelem, jehož náplní je systematická práce na: • - realizaci teoretického či empirického výzkumu disertační práce • - přípravě textu disertační práce. • • Nedílnou součástí přípravy disertační práce je publikace výsledků provedeného výzkumu na relevantních konferencích a jejich publikování formou konferenčních a - zejména - časopiseckých příspěvků.
Osnova
  • Plán postupu prací na disertační práci specifikuje student po dohodě se svým školitelem vždy na začátku semestru v IS MU, aplikaci "Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení" - Semestrální náplň.
Literatura
  • Dle zadání školitele
Výukové metody
Jedná se o předmět bez přímé výuky, spočívající v samostatné práci studenta realizované pod vedením školitele. Uplatňované metody: - individuální konzultace, vedení studenta a kontrola jeho postupu školitelem - odborné konzultace v rámci absolvovaných konferencí, letních škol, stáží apod.
Metody hodnocení
Počet kreditů za předmět Příprava disertační práce si pro jednotlivé semestry volí student po dohodě se školitelem, a to tak, aby zvolená kreditová hodnota odpovídala předpokládanému postupu zpracování disertační práce specifikovanému v plánu na konkrétní rok. V jednom semestru je za daný předmět povoleno získat 5 - 30 kreditů. • • Výstupem z předmětu jsou připravené pasáže disertační práce a vydané či připravené publikace výsledků výzkumu realizovaného v rámci zpracovávání disertační práce. Uvedené výstupy vkládá student do IS MU, aplikace "Odevzdávárny", kde jsou zpřístupněny členům oborové rady/komise. • • Plnění požadavků předmětu Příprava disertační práce hodnotí školitel zápočtem v každém semestru, v němž student předmět zapsal.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.