D_VP Vědecká práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (přednášející)
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. (přednášející)
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. Ing. et Ing. Miroslav Nováček (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Sojka, CSc. (přednášející), prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Jan Široký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (přednášející)
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Povinný předmět ve všech semestrech studia vedený školitelem na téma stanovené studijním programem doktoranda. Akcent je kladen na vědeckou přípravu studenta, řešení zásadních metodologických otázek, metodických přístupů a interpretace výsledků. Předmět je ukončen kolokviem, jehož součástí je vedle prezentace výsledků dosažených na disertační práci také hodnocení publikační činnosti studenta, jeho účasti na vědeckých a výzkumných úkolech a vystoupení na vědeckých konfrerencích, seminářích a sympoziích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2007/D_VP