BKM_VTMA Vstupní test do matematiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Všichni nově přijatí studenti bakalářského i magisterského studia absolvují na začátku 1. semestru vstupní test z matematiky. Předmět slouží pro technickou realizaci tohoto testu. O technických podrobnostech budou studenti informováni e-mailem před zahájením testování. Studenti, kteří v tomto testu nebudou úspěšní, si musí chybějící znalosti ze středoškolské matematiky doplnit, aby mohli úspěšně absolvovat povinný kurz MATEMATIKA ve 2. semestru. Těmto studentům se doporučuje absolvovat přípravný kurz MATEMATIKA 0, který bude probíhat v 1. semestru v režimu celoživotního vzdělávání. Tento přípravný kurz bude možno zakoupit prostřednictvím Obchodního centra MU. Požadovaná témata ze středoškolské matematiky: 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin 2. Číselné obory 3. Základní poznatky z algebry 4. Funkce 5. Rovnice a nerovnice 6. Posloupnosti a řady 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 8. Matematická analýza (limity, základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu) 9. Analytická geometrie Doporučená literatura: POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 8. vyd. Praha : Prometheus, 2003. 608 s. ISBN 8071962678 (s výjimkou kapitoly 9) popř. učebnice matematiky pro gymnázia
Výstupy z učení
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro navazující předmět Matematika.
Osnova
  • 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin 2. Číselné obory 3. Základní poznatky z algebry 4. Funkce 5. Rovnice a nerovnice 6. Posloupnosti a řady 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 8. Matematická analýza 9. Analytická geometrie
Literatura
    povinná literatura
  • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 659 s. ISBN 9788071963561. info
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: učebnice matematiky pro gymnázia
Výukové metody
Samostudium nebo absolvování kurzu Matematika 0 v případě neúspěchu v řádném termínu testu.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. Podmínkou úspěšného zakončení je úspěšné absolvování písemného testu. Test může být v závislosti na aktuální epidemioliogické situaci realizován distanční formou. V tom pripade bude jeho forma upresnena hromadnym e-mailem, ktery bude automaticky ulozen ve: studijni materialy/organizacni pokyny/hromadne dopisy. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zápočet hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKM_VTMA