I070 Objektové programování

Fakulta informatiky
podzim 2001
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
Ing. Jan Kučera (přednášející)
RNDr. David Antoš, Ph.D. (cvičící)
Jiří Borek (cvičící)
Mgr. Zbyněk Diviš (cvičící)
Mgr. Tomáš Hanžl (cvičící)
Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Tesař (cvičící)
Bc. Karel Vaigl (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kučera
Rozvrh
Po 17:00–18:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
I070/01: Út 9:00–9:50 B117, J. Kučera
I070/02: Út 10:00–10:50 B117, K. Vaigl
I070/03: Út 16:00–16:50 B116, V. Kaplan
I070/04: Út 17:00–17:50 B116, V. Kaplan
I070/05: St 17:00–17:50 B116, T. Hanžl
I070/06: Čt 13:00–13:50 B117, Z. Diviš
I070/07: Čt 15:00–15:50 B116, T. Hanžl
I070/08: Čt 16:00–16:50 B116, D. Antoš
I070/09: Čt 17:00–17:50 B116, J. Tesař
I070/10: Čt 19:00–19:50 B311, K. Vaigl
I070/14: Pá 9:00–9:50 B311, D. Antoš
I070/11: Pá 10:00–10:50 B116, J. Tesař
I070/15: Pá 10:00–10:50 B311, Z. Diviš
I070/12: Pá 11:00–11:50 B116, J. Tesař
I070/16: Pá 11:00–11:50 B311, J. Borek
I070/13: Pá 12:00–12:50 B311, J. Borek
Předpoklady
I071 Úvod do jazyka C && P004 UNIX
Pokud student získal znalost jazyka C a operačního systému Unix jinak než v předmětu I071 nebo P004, může tuto znalost prokázat a požádat o výjimku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
Procedurální versus objektové programování
Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
Vstup a výstup v C++.
Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
Knihovny pro numerické výpočty.
Metody návrhu programů v C++, standardy pro programování, ISO normy.
Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Osnova
 • Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
 • Procedurální versus objektové programování
 • Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
 • Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
 • Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
 • Knihovny pro numerické výpočty.
 • Metody návrhu programů v C++, standardy pro programování, ISO normy.
 • Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Literatura
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • Virius Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2000. ISBN 80-7232-110-2.
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK a Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ : 50 specific ways to improve your programs and designs (2x objednáno). info
Metody hodnocení
V průběhu semestru se předpokládá samostatná práce ve cvičeních (tvorba zadaných programů) s případným dokončením mimo cvičení. Před zkouškou musí mít student zápočet, který získá vypracováním příkladů ve cvičeních a zápočtového příkladu.
Cvičení probíhají na počítačích s operačním systémem Unix.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje zejména tehdy, probíhá-li cvičení v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Zkouška sestává z testu a praktické části (naprogramování a odladění jednoduché úlohy). Pokud student zvolí ukončení kolokviem, absolvuje pouze test).
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/i070/
Další informace jsou během semestru vyvěšeny na nástěnce vedle místnosti B420.
Hlavního přednášejícího můžete kontaktovat osobně v téže místnosti nebo E-mailem na adrese kuc@fi.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2001/I070