IB108 Algoritmy a datové struktury II

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (přednášející)
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mária Svoreňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Bauch, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Peter Bezděk, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Vojtěch Havel (pomocník)
Mgr. Jan Havlíček (pomocník)
Mgr. David Klaška (pomocník)
Mgr. Miroslav Klimoš (pomocník)
RNDr. Petr Novotný, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 14:00–15:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB108/01: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 C511, N. Beneš
IB108/02: každý lichý čtvrtek 16:00–17:50 C511, N. Beneš
IB108/03: každý sudý pátek 8:00–9:50 C511, M. Svoreňová
IB108/04: každý lichý pátek 8:00–9:50 C511, M. Svoreňová
Předpoklady
IB002 Algoritmy a datové struktury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na úvodní kurz Návrh algoritmů I. Prezentuje algoritmické koncepty a konstrukty bez jejich přímé návaznosti na jakýkoliv programovací jazyk a bez požadavků na jejich praktickou programovou realizaci. Cílem je naučit studenta konstruovat a analyzovat algoritmy v kontextu pseudokódů, což umožní studentovi rozlišit mezi obecnými koncepty a specifikami konkrétních programovacích jazyků. Kurz uvádí pokročilé techniky analýzy algoritmů. Rozšiřuje seznam algoritmických strategií a charakterizuje typ problémů, pro které jsou jednotlivé strategie vhodné. Nové datové struktury jsou prezentovány spolu s příklady algoritmů, které je využívají, přičemž důraz je kladen na propojenost návrhu algoritmu a návrhu datové struktury.
Osnova
 • Techniky analýzy algoritmů: složitost algoritmů, amortizovaná analýza složitosti.
 • Techniky návrhu algoritmů: rozděl a panuj, dynamické programování, hladové strategie, backtracking, lokální vyhledávání.
 • Datové struktury: binomiální a Fibonacciho haldy, datové struktury pro reprezentaci disjunktních množin.
 • Grafové algoritmy: problém nejkratších cest z jednoho zdroje (Bellmanův=Fordův algoritmus), obecný problém nejkraších cest (Flydův´Warhallův algoritmus, násobení matic, Johnsonův algoritmus pro řídké grafy). Toky v sítích (Fordova=Fulkersonova metoda, metoda push-relabel), párování.
 • Algoritmy pro práci s řetězci: přímý algoritmus, užití konečných automatů, Rabin-Karpův algoritmus, algoritmus KMP.
Literatura
 • DASGUPTA, Sanjoy, Christos Ch. PAPADIMITRIOU a Umesh Virkumar VAZIRANI. Algorithms. 1st ed. Boston: McGraw-Hill Companies, 2008. x, 320. ISBN 9780073523408. info
 • KLEINBERG, Jon a Éva TARDOS. Algorithm design. Boston: Pearson/Addison-Wesley, 2006. xxiii, 838. ISBN 0321372913. info
 • CORMEN, Thomas H., Charles Eric LEISERSON a Ronald L. RIVEST. Introduction to algorithms. Cambridge: MIT Press, 1989. xvii, 1028. ISBN 0070131430. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:IB108!
Výukové metody
přednášky a cvičení. Studenti samostatně řeší algoritmické problémy.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášky a cvičení. V průběhu semestru student samostaně řeší zadané algoritmické problémy. Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání určeného počtu bodů ze samostatně řešených problémů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2012/IB108/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2013/IB108