IV100 Paralelní a distribuované výpočty

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Rastislav Královič, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (zástupce)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Katedra teorie programování – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování – Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 19. 9. až Po 28. 11. každé sudé pondělí 16:00–19:50 A319
Předpoklady
IB002 Algoritmy a datové struktury
Absolvování kursu IB002 (Alogirtmy a datové struktury I) povinné a kursu PB152 (Operační systémy) doporučené.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit na vybraných problémových okruzích problematiku distribuovných algoritmů. Studenti se seznámí se základními pojmy a problémy a přístupy k jejich řešení. Vybraná skupina problémů a algoritmů pro jejich řešení poskytne přehled o technikách používaných v disribuovaných algoritmech a ukáže na vztahy mezi kvalitou řešení resp. řešitelností či neřešitelností a typem distribuovaného prostředí.
Výstupy z učení
Studenti budou znát konkretní distribuované algoritmy směrování, vzájemného vyloučení, a distribuovaného ukončení.
Osnova
 • Pojem distribuovaného systému a distribuovaného algoritmu. Hlavní rozdíly oproti centralizovaným systémům a architekturám.
 • Komunikační protokoly. Alternating-bit protokol, sliding-window protokol.
 • Směrovací algoritmy. Směrovací tabulky a algoritmy pro jejich konstrukci. Floyd-Warshallův algoritmus, algoritmus pro nalezení nejkratší cesty.
 • Distribovaný problém vzájemného vyloučení. Distribuovaná volba. Topologie kruhu a obecná topologie. Vliv synchronizace a smyslu pro orientaci.
 • Detekce distribuovaného ukončení. Dijkstra-Scholtenův algoritmus.
 • Problém Byzantské dohody a jeho (ne)řešitelnost v různém prostředí.
Literatura
 • BARBOSA, Valmir C. An introduction to distributed algorithms. Cambridge: MIT Press, 1996. xiii, 365. ISBN 0262024128. info
 • LYNCH, Nancy A. Distributed algorithms. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 872. ISBN 1-55860-348-4. info
 • TEL, Gerard. Introduction to distributed algorithms. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xii, 534. ISBN 0521470692. info
 • LEIGHTON, Frank Thomson. Introduction to parallel algorithms and architectures :arrays, trees, hypercubes. San Mateo: Morgan Kaufmann Publishers, 1992. xviii, 831. ISBN 1-55860-117-1. info
Výukové metody
teoretická výuka doplněna individuálním procvičováním probíraných technik
Metody hodnocení
Kurz je veden formou přednášky. Ukončený je písomnou zkouškou, případně doplněnou zkouškou ústní.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/IV100