P077 UNIX -- programování a správa systému II

Fakulta informatiky
jaro 2002
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Rozvrh
Po 13:00–14:50 D2
Předpoklady
P065 UNIX -- program. a správa I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Systém souborů a adresářů. Uživatelé a skupiny v systému. Další systémové tabulky.
 • Základní systémové programy: init a start systému, syslogd, update.
 • Tiskový subsystém.
 • Služby a konfigurace sítě UUCP.
 • Základy sítě TCP/IP: Vrstvy IP, ARP/RARP, ICMP, UDP, TCP; formáty packetů; principy funkce TCP/IP.
 • Programování sítě (BSD socket API): Socket, typy socketů; služby jádra pro práci se sockety; spojované a nespojované sockety; systémové tabulky a práce s nimi; příklady aplikací.
 • Administrace nízké úrovně sítě: přidělení adresy rozhraní; směrovací tabulka; statické a dynamické směrování.
 • TCP/IP nad ethernetem: Konfigurace ARP/RARP; proxy ARP.
 • Základy sériové komunikace: Synchronní a asynchronní přenos; modemy; point-to-point protokol (PPP); SLIP.
 • DNS a překlad adres; Inet-démon a TCP-wrapper; služby, spouštěné přes inetd.
 • Elektronická pošta: Principy fungování; simple mail transfer protocol (SMTP); sendmail.
 • WWW: Hypertext transfer protocol (HTTP), http-démon, problémy národního prostředí.
 • Bezpečnost sítí a firewally: Filtrování packetů; aplikační brány; návrh topologie sítě; virtuální privátní sítě; secure shell.
Literatura
 • SATRAPA, Pavel a Jiří A. RANDUS. Linux :Internet server. 2. upr. vyd. Havlíčkův Brod: Neokortex, 1998. 413 s. +. ISBN 80-902230-3-6. info
 • ŠMRHA, Pavel a Vladimír RUDOLF. Internetworking pomocí TCP/IP. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 1994. VII, 134 s. ISBN 80-85828-09-X. info
 • STEVENS, W. Richard. Programování sítí operačního systému UNIX. 1. vyd. Veletiny: Science, 1994. 645 s. ISBN 80-901475-3-4. info
Metody hodnocení
Zkouška/kolokvium bude probíhat podobnou formou jako u P065.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~kas/p077/
Předpokládá se návaznost na předmět P065 s tím, že tento předmět bude zaměřen více na správu systému a sítě.
Položky uvedené v syllabu považujte za maximální možnou náplň přednášky. Ne vše, co je zde uvedeno, bude na přednášce řečeno.
Přednáška je zaměřena na UNIXové systémy obecně, nicméně některé konkrétní části budou demonstrovány na systému Linux.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1997, léto 1998, jaro 1999, jaro 2000, jaro 2001.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2002/P077