PA088 Systémy integrovaného managementu

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:50 B410
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V závěru kurzu získá student znalost následujících norem: - management jakosti (ISO 9000); - environmentální management (ISO 14000); - management bezpečnosti a zdraví při práci (OHSAS 18000); - management služeb IT (ISO 20000) - management bezpečnosti informací (ISO 27000) - požadavky na kvalitu produktů IT (ISO 25000)
Osnova
 • Úvod. Historie vývoje jednotlivých systémů managementu organizace.
 • Základy managementu. Definice managementu. Manažerské funkce řízení. Cíl managementu. Komunikace. Demingovo schéma.
 • Systém managementu jakosti (QMS). Definice QMS. Platné standardy ISO 9000. Zavádění QMS.
 • Systém environmentálního managementu (EMS). Definice EMS. Platné standardy ISO 14000 a EMAS. Zavádění EMS a EMAS. Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA).
 • Systém managementu bezpečnosti a zdraví při práci (SMBOZP). Definice BOZP. Platné standardy OHSAS 18000. Zavádění OHSMS.
 • Systém managementu a poskytování elektronických služeb (ITSM). Definice ITSM. Platné standardy ISO 20000. Zavádění ITSM.
 • Požadavky na kvalitu a hodnocení softwarových produktů (SQuaRE). Platné standardy ISO 25000.
 • Systémy managementu bezpečnosti informací (ISMS). Definice ISMS. Platné standardy ISO 27000. Zavádění ISMS.
 • Postupné zavádění integrovaného systému managementu (IMS). Demingovo schéma. Porovnání jednotlivých prvků složkových systémů. Kombinace vybraných systémů managementu.
 • Zavádění IMS podle základního schématu založeného na hodnocení rizik. Stanovení závazku vedení a politiky IMS. Vstupní přezkoumání. Plánovací etapa. Prováděcí etapa. Kontrolní etapa. Zlepšení IMS.
 • Použité informační zdroje. Literatura. Internetové odkazy.
Literatura
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 8071694223. info
 • FREHR, Hans-Ulrich. Total quality management :zlepšení kvality podnikání : příručka vedoucích sil. Translated by Zdeněk Petruželka. 1. vyd. Brno: Unis, 1995, xii, 258 s. ISBN 3-446-17135-5. info
 • HORCH, John W. Practical guide to software quality management. Boston: Artech House, 1996, xiv, 259 s. ISBN 0-89006-865-8. info
 • JONES, J. A. A. Global hydrology : processes, resources and environmental management. 1st pub. Essex: Longman, 1997, x, 399. ISBN 0582098610. info
Výukové metody
Přednášky doplněné domácími úlohami studentů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, během semestru jsou vyžadovány domácí práce a na závěr týmový projekt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2013/PA088