PA171 Digital Image Filtering

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 C416
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA171/01: St 8:00–9:50 B311, D. Svoboda
Předpoklady
PV131 Digitální zpracování obrazu
Nutné jsou znalosti odborné angličtiny a matematické analýzy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je detailní seznámení s transformacemi používanými při zpracování digitálního obrazu, tedy s operacemi, které upravují obsah obrazových dat, případně převádí obrazová data do jiné reprezentace. Hlavní cíle kurzu jsou:
- pochopení základních principů obrazových transformací;
- seznámení se s vybranými obrazovými transformacemi;
- schopnost vlastní realizace vybraných transformací a jejich využití v praxi;
- pochopení standarních kompresních algoritmů při archivaci obrazu;
- schopnost vhodným způsobem provádět převzorkování obrazu;
- schopnost použití vhodných dekonvolučních metod při restauraci obrazu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat obrazová data ve frekvenční oblasti;
- diskutovat řešení problémů z oblasti frekvnenčí analýzy;
- navrhovat vlastní efektivní a optimalizované kompresní algoritmy;
- demonstrovat obecné principy kompresních algoritmů;
- aplikovat vhodným způsobem vlnkovou i Fourierovu transformaci;
- řešit problémy spojené s úlohou restaurace poškozených obrazových dat;
- správně použít běžné převzorkovací algoritmy a vhodně interpretovat jejich výsledky
Osnova
 • Diskrétní transformace (Fourierova transformace, FFT, Hadamardova, DCT, Waveletová)
 • Komprese obrazu, Ztrátová, Neztrátová, JPEG, JPEG2000, MPEG
 • Vzorkování, Převzorkování, Rekonstrukce signálu, Filtrace textur
 • Z-transformace, Rekurzivní filtrace
 • Dekonvoluce
 • Detekce hran (Canny, Deriche, apod.)
 • Obrazové deskriptory (Haralick, Zernike, SIFT, MPEG-7)
 • Steerable filters
Literatura
  doporučená literatura
 • GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing [2nd ed.]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xx, 793 s. ISBN 0-201-18075-8. info
 • BRACEWELL, Ronald N. The Fourier transform and its applications. 3rd ed. Boston: McGraw Hill, 2000. xx, 616. ISBN 0073039381. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek, praktické zkušenosti formou procvičování na PC
Metody hodnocení
Studenti v průběhu semestru vyhotovují týmový projekt na dohodnuté téma. Jeho zdárné obhájení v zápočtovém týdnu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Závěrečná zkouška má písemnou i ústní formu. Písemná část obsahuje otázky, které prověřují zkušenosti a schopnosti studentů řešit problémy z dané oblasti. Ústní část navazuje bezprostředně na písemnou část. Při ní má student možnost doplnit a dovysvětlit chybějící detaily z písemné části.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/teaching-activities.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2018/PA171

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 12:28, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému