PV003 Architektura relačních databázových systémů

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Milan Drášil, CSc. (přednášející)
RNDr. Michal Batko, Ph.D. (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
RNDr. Michal Batko, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Milan Drášil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Po 16:00–17:50 B410
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV003/01: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Pá 11:00–11:50 A215, M. Batko
PV003/02: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Pá 10:00–10:50 A215, M. Batko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na architekturu relačních databází a dotazovací jazyk SQL.
Výstupy z učení
Student bude schopen plnohodotně používat dotazovací jazyk SQL.
Osnova
 • Kurz je zaměřen na architekturu relačních databází a dotazovací jazyk SQL.
 • Krátký úvod do historie relačních databází, nezávislý datový sklad, jeho výhody a nevýhody.
 • Relační algebra, definice relační databáze, požadavky na komunikační jazyk.
 • Části jazyka SQL (definice, manipulace, transakce), lexikální konvence.
 • DDL, jazyk definice datového schématu, vytváření relací/tabulek, modifikace struktury tabulek, definice sekvencí, rušení objektů datového schématu.
 • Integritní omezení a jejich definice v SQL.
 • Efektivní přístup k řádkům, standardní indexy.
 • DML, jazyk manipulace s daty, vkládaní řádků, odebírání řádků, modifikace hodnot, cizí klíče
 • Spojování (join) tabulek, OUTER JOIN, techniky zpracování při spojování tabulek
 • Konstrukce WHERE klausule, agregační funkce, hierarchické dotazy
 • Množinové operace.
 • Objekty VIEW a MATERIALIZED VIEW.
 • Objektově relační databáze, metody, abstraktní typy, dědičnost.
 • XML rozhraní.
 • Exekuční plán, optimalizace příkazů, HINT fráze.
 • Jazyk řízení transakcí, úrovně izolace transakcí, souvisloti se SELECT příkazem, deadlock a jeho detekce.
 • Procedurální jazyky relačních databází, procedury a funkce, deterministické funkce, triggery.
 • Normální formy a datová schémata v relačních databázích.
Literatura
 • Definition of SQL, technical manuals
Výukové metody
Přednášky, cvičení, vypracování příkladu
Metody hodnocení
Účast na cvičení není povinná. Pro získání zápočtu je třeba vytvořit a prezentovat jednoduchý projekt. Během přednášky bude zadán netriviální příklad v PL/SQL. Jeho vypracování není povinné, výsledek je však započítán do celkového hodnocení. Kurz je zakončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/PV003