PV170 Konstrukce digitálních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/0/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
Mgr. Bedřich Said (cvičící)
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 18:00–19:50 B411
Předpoklady
Jedná se o úvodní předmět oboru. Je vhodné paralelně absolvovat předmět PB170. V tomto předmětu získáte praktické zkušenosti a dovednodti z práce s číslicovými obvody, s návrhovými systémy číslicových obvodů a modelováním a simulacemi číslicových obvodů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout základní teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro konstrukci číslicových systémů. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:
Základy logické algebry.
Návrh jednoduchých kombinačních obvodů.
Návrh základních sekvenčních obvodů.
Výstupy z učení
Student rozumí principům logické algebry, návrhu jednoduchých kombinačních obvodů a návrhu základních sekvenčních obvodů.
Osnova
 • Teorie zobrazení dat a kódování informací.
 • Logická algebra a optimalizace logických výrazů.
 • Realizace aritmetických a logických operací v číslicovém počítači.
 • Realizace a principy činnosti číslicových obvodů.
 • Optimalizace struktury a činnosti číslicových obvodů.
 • Základní logické obvody a prvky logické struktury číslicových počítačů.
 • Teoretický aparát návrhu kombinačních a sekvenčních obvodů.
 • Základní funkční bloky číslicových počítačů.
Literatura
  doporučená literatura
 • John F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) , Prentice Hall, 2005.
Výukové metody
Teoretická příprava korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
1) vyhodnocení v průběhu semestru zadaných a písemných testů nebo závěrečného písemného testu na téma - logická algebra, návrh číslicových obvodů a analýza zapojení číslicových obvodů,
2) v případě volby závěrečného písemného testu ústní zkouška na téma - metody návrhu číslicových obvodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových systémů. Většina studijních podkladů a veškerá technická dokumentace a návody k použití jsou k dispozici v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV170