PV276 Seminář simulace kyberútoků

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
0/2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Belajová (přednášející)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 S108, kromě Čt 22. 9., kromě Čt 13. 10., kromě Čt 24. 11. ; a Čt 22. 9. 10:00–11:50 B311, Čt 13. 10. 10:00–11:50 B311, Čt 24. 11. 10:00–11:50 B311
Předpoklady
( PB156 Počítačové sítě && PV004 UNIX ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/18, pouze zareg.: 2/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/18
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s reálnými aspekty síťové bezpečnosti, představí základní techniky kyberútoků, jejich detekci a možnosti obrany. V rámci simulovaného prostředí Kybernetického polygonu (KYPO) studenti získají praktické zkušenosti s probíranými tématy. Získané znalosti studenti následně využijí při přípravě kyberbezpečnostní hry, kterou budou veřejně prezentovat.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student schopen:
    • porozumět aktuálním kyberbezpečnostním hrozbám,
    • provést penetrační testování pomocí vhodných nástrojů,
    • aplikovat vhodné metody detekce či prevence zranitelností,
    • připravit virtuální prostředí s konkrétními zranitelnostmi počítačových systémů a aplikací,
    • vytvořit bezpečnostní hru v Kybernetickém polygonu.
Osnova
  • Výuka je rozdělena do dvou částí.
  • V rámci první části jsou představeny jednotlivé oblasti kyberbezpečnosti (typy a techniky útoků, analýza síťového provozu, forenzní analýza, metody obrany).
  • Druhá část je zaměřena na konzultace a přípravu kyberbezpečnostních her pro Kybernetický polygon, které studenti vytváří jako skupinový projekt.
  • V posledním týdnu výuky studenti veřejně prezentují vytvořené hry.
Literatura
  • Mike O’Leary. 2019. Cyber Operations: Building, Defending, and Attacking Modern Computer Networks (2nd ed.). Apress, USA.
Výukové metody
Semináře s praktickým procvičením probírané látky, domácí úkoly a skupinový semestrální projekt (kyberbezpečnostní hra). Veřejná prezentace projektu na konci semestru.
Metody hodnocení
Domácí úkoly (alespoň 50 % z celkového počtu bodů). Vypracování a prezentace semestrálního projektu.
Informace učitele
Výuka probíhá v laboratoři KYPO, která je vybavena 18 počítači. Studenti nad tento počet budou muset využívat své vlastní notebooky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2022, jaro 2023.