PV276 Seminář simulace kyberútoků

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
0/2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Valdemar Švábenský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Belajová (pomocník)
Garance
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV276/Fundamentals: Čt 17. 2. až Čt 12. 5. Čt 10:00–11:50 S108, P. Čeleda, J. Vykopal
Předpoklady
( PB156 Počítačové sítě && PV004 UNIX ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s reálnými aspekty síťové bezpečnosti, představí základní techniky kyberútoků, jejich detekci a možnosti obrany. V rámci simulovaného prostředí Kybernetického polygonu (KYPO) studenti získají praktické zkušenosti s probíranými tématy. Získané znalosti studenti následně využijí při přípravě kyberbezpečnostní hry, kterou budou veřejně prezentovat.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student schopen:
    • porozumět aktuálním kyberbezpečnostním hrozbám,
    • provést penetrační testování pomocí vhodných nástrojů,
    • aplikovat vhodné metody detekce či prevence zranitelností,
    • připravit virtuální prostředí s konkrétními zranitelnostmi počítačových systémů a aplikací,
    • vytvořit bezpečnostní hru v Kybernetickém polygonu.
Osnova
  • Výuka je rozdělena do dvou částí.
  • V rámci první části jsou představeny jednotlivé oblasti kyberbezpečnosti (typy a techniky útoků, analýza síťového provozu, forenzní analýza, metody obrany).
  • Druhá část je zaměřena na konzultace a přípravu kyberbezpečnostních her pro Kybernetický polygon, které studenti vytváří jako skupinový projekt.
  • V posledním týdnu výuky studenti veřejně prezentují vytvořené hry.
Literatura
  • Mike O’Leary. 2019. Cyber Operations: Building, Defending, and Attacking Modern Computer Networks (2nd ed.). Apress, USA.
Výukové metody
Semináře s praktickým procvičením probírané látky, domácí úkoly a skupinový semestrální projekt (kyberbezpečnostní hra). Veřejná prezentace projektu na konci semestru.
Metody hodnocení
Domácí úkoly (alespoň 50 % z celkového počtu bodů). Vypracování a prezentace semestrálního projektu.
Informace učitele
Výuka probíhá v laboratoři KYPO, která je vybavena 18 počítači. Studenti nad tento počet budou muset využívat své vlastní notebooky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2022, jaro 2023.